onsdag 14 augusti 2013

Dumma religiösa?

Skulle ateister vara intelligentare än religiösa? - Ja, det är klart att om man ogenomtänkt tror på tomtar och troll och annat oknytt, inklusive allsmäktiga gudar som vet och kan allt men ändå inte 'lyckas få till det', verkar det inte så smart. Men vi kan ju dra en lista på smartskallar som varit både-och. Såväl hyperintelligenta som religiösa:

Linné, Swedenborg, för att ta ett par framträdande svenskar inom vetenskapen. Strindberg var intelligent och på äldre dagar religiös i samma grälsjuka anda som Linné. Engelsmannen Newton gav oss en ny världsbild (och pysslade samtidigt med alkemi). Spinoza och Kant, två grabbar som drog upp den religiösa analysen på nivåer dit inte många orkade hänga med ... och därför utmålades speciellt Spinoza som ateist av de verkligen korkade svartrockarna.

Emanuel Swedenborg. Först vetenskapsman, sedan andeskådare - men dum i huvve' ??? Knappast.

Man kan säga att vetenskapernas frammarsch de senaste 200-300 åren har krympt utrymmet för religiösa tolkningar av världen. Ett intressant fenomen jag hört om vid några tillfällen är människor som är kvalificerade inom någon naturvetenskap men samtidigt varit skapelsetroende - och på något sätt lyckats hålla dessa två motsatta tankevärldar förenade i samma skalle utan att konflikt uppstår. Det låter nästan som en sorts personlighetsklyvning som jag undrar om vanliga dumskallar skulle klara av.

Ett antagande inom vetenskapen bör vara: "Det finns alltid något mer bortom det vi kan se." (En cyniker kan invända att detta mest syftar till att få nya forskningsanslag, med motivering att "ytterligare forskning behövs". Men låt oss glömma den aspekten för ögonblicket.) Frågan blir då om detta vi inte kan se i 'bortom-världen' skall tolkas i religiösa termer? En del hävdar att 'vetenskap och tro' kan förenas. Jag är inte villig till det medgivandet. Däremot kan dimmiga och förvirrade tankar om vad som finns 'bortom' ge uppslag till verklig forskning som ökar det handfasta vetandet ytterligare. Och resultatet av det blir väl att renodlad religion trycks tillbaka ytterligare en bit.

Inga kommentarer: