måndag 5 augusti 2013

Utrikesministern om Iran

Utrikesexcellensen Bildt tillhör inte toppskiktet bland  mina favoriter, men ibland skriver han intressanta saker, som i samband med installationen av Irans nye president:

På sina håll kommer man alldeles säkert att försöka säga att ingenting förändrats för att på det sättet cementera en mer konfrontatorisk hållning till Iran också under dess nyvalda nya president.

Ett rätt remarkabelt exempel på detta var när ett uttalande av Hassan Rouhani som riktade sig mot ockupationen av Palestina feltolkades – dock först av iranska media – och på sina håll omedelbart basunerades ut som att han krävt att Israel skulle förgöras.

Men det försöket tror jag snarast blev en bumerang.

Och till de mindre konstruktiva insatserna just nu hör ju också försök i den amerikanska kongressen att just nu – av alla tillfällen! – pressa fram nya sanktioner.

Med all sannolikhet spelar det snarast de mer fundamentalistiska krafterna i Teheran i händerna.

Det här är ju utskåpningar åt flera håll, inte bara slarvande iranska media. I första hand är det en känga åt de ("på sina håll") ständigt aggressiva israelerna och deras lakejer i USA som ständigt skriker om mer sanktioner och hotar med krig. Och som dessutom inte bara skriker utan utför rena krigshandlingar mot Iran, bör tilläggas.

Det är ju svårt att veta hur det verkligen är när ministrar meddelar sig bloggmässigt med yttervärlden, men låt oss anta att detta är Sveriges officiella utrikespolitik. Det är ju utrikesministern som för ordet, och det kan han knappast göra som privatperson. Man kan undra hur USA/Israelfantasterna i de svenska småpartierna uppfattar det här - men å andra sidan, bryr sig Bildt om vad de tycker? Han kanske dessutom har annan information om vad stormakterna har för planer och anpassar retoriken efter det?

Inga kommentarer: