fredag 2 augusti 2013

Att utnyttja motståndarens missar

Varför inte utnyttja motståndarens taktiska missar i stället för att bara stå passiv och glo? Vi vet ju att det händer saker i arbetslivet, och särskilt i dess utkanter. Det är företeelser som Fas3, det är krav att människor som får socialbidrag skall utföra motprestationer, det är förslag om obligatorisk A-kassa. Förslagsställarnas motiv är givetvis onda. Men hur hanterar man detta?

Vad det gällde det sista var det visst några überduktiga socialdemokrater som protesterade och inte ville ha något som luktar medborgarlön. - Vill vi inte? Varför har inte dessa figurer fått en rejäl reprimand för sitt fantasilösa lallande?

Ta de två första sakerna jag nämnde. Kan något göras där? - Ja, definitivt. Helt enkelt att kräva att de ersättningar som utgår klassas som vanlig lön för utfört arbete, och att hela upplägget definieras som vanliga arbeten. Lön, försäkringar, arbetslagstiftning, semester, pension - hela paketet, utan någon nedvärderande stämpel av "utanförskap"!

I stället för att protestera mot de borgerligas tilltag kan man alltså ta tag i dem, driva dem vidare och förvandla det dåliga till något bättre! Det som skulle vara avsett att göra livet sämre för alltfler människor kan omvandlas till den 'arbetsgaranti' som är en viktig komponent i modern penningteori. I sig är det en befrielsehandling: du har arbete, kan försörja dig själv, behöver inte krusa några självutnämnda borgerliga übermenschen! Garantin betyder att är du utan arbete, men har svårt att få något nytt, så finns det en samhällelig beredskap och organisation för att ta hand om det - och det kommer Fas3-artister och liknande figurer att hata!

0951a273-d9d3-4d83-812a-26c5141d5131-620x372
När det regnar kan det behövas paraply. När det blir knepigt med jobb kan det behövas arbetsgaranti.
I själva verket torde det finnas mängder av arbeten i dagens slimmande och övertidsstressade organisationer. Fyll igen hålen där till att börja med!

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Bra förslag!
Socialhjälp= arbete med av avtalsenlig lön.

Björn Nilsson sa...

När avtalsenlig lön betalas ut är det inte socialhjälp längre, den har eliminerats!