måndag 5 augusti 2013

Stat och innovation

Från Martin Wolf i Financial Times, en recension angående bok som hävdar statens roll vad det gäller innovationer:

The failure to recognise the role of the government in driving innovation may well be the greatest threat to rising prosperity.  

"Regeringens roll" gäller även, eller faktiskt speciellt, i USA.

Om man gör en väldigt grov generalisering så tar staten risken och finansierar en massa forskning och utveckling, detta medan privat-lirarna mer är intresserade av spekulativa transaktioner som inte producerar några nyheter. Vinster privatiseras och förluster socialiseras. När kapitalismen faller in i sina spekulativa perioder har den inte lust att slösa bort några pengar på tråkiga forskare i dyra labb som gnetar år ut och år in med sina påfund - påfund som sedan kanske till och med skall tillverkas för ännu mer omkostnader i fabriker! När man närmar sig en systemgräns kanske dessa tendenser blir ännu mer märkbara. Det som kan förvärra ytterligare är kanske att vid systemkriser så får smartskallarna för sig att "spara" även på forskning och utveckling som betalas av offentliga anslag.

Men, som trogne läsare Martin ungefär påpekade någon gång, kan vi förvänta oss en explosiv utveckling vad det gäller forskning bara ("bara") vi byter till ett bättre system.

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Jodå, så går det till i AstraZeneca, se http://www.svd.se/naringsliv/branscher/vard-och-bioteknik/astra-zeneca-har-blivit-ett-skrackexempel_8036602.svd