onsdag 9 september 2009

"De rika blir rikare ..."

Jag har tjatat om det här förut, men vi kan dra det hela en gång till. Det olämpliga med en väldigt skev inkomstfördelning i ett land är inte bara att det ser moraliskt illa ut - det medför också rent skadliga effekter för hur hela landets ekonomi utvecklas. Ett fåtal rika kan inte, hur de än slösar, underhålla ett ekonomiskt system som också innefattar stora mängder med människor med låga inkomster och som inte har råd att handla så mycket. Dels har de dåligt med pengar att köpa för, dels försöker de spara ifall tiderna blir ännu sämre, eller de måste dra ner på konsumtionen för att kunna betala sina lån. Resultatet blir stagnerande ekonomi, spekulationsbubblor och krascher.

Mellan 2002 och 2007, alltså under den senaste högkonjunkturen i USA, tog 1 procent av de amerikanska hushållen hand om två tredjedelar av inkomstökningarna.Här har vi ett intressant diagram med högkonjunturer och kriser, krig och rekordår i en följd. Man kan tolka det som att under de (för folkflertalet) mer lyckosamma åren i USA kunde den rikaste procenten av hushållen "bara" ta hand om 10-15 procent av inkomsterna. Eller annorlunda uttryckt: ju jämlikare ekonomi desto bättre ekonomi för hela landet. Under "det glada tjugotalet" byggdes en ojämlikhet upp så att den rikaste procenten av hushållen tog nästan en fjärdedel av inkomsterna. Som bekant slutade det med en jättekrasch.

2005 var vi på 1929 års nivå igen, tack vare den "företagsvänliga" politik som såväl demokratiska som republikanska administrationer drivit. Ett par år senare kom bolånekraschen och världskrisen. Och nu borde väl egentligen USA begäras i konkurs och sättas under förmyndarskap tills landets urusla ekonomi städats upp.


Table 1:
Average Income Gains, Adjusted for Inflation, 2002-2007

Dollar Increase

Percent Increase

Average Annual Increase

Bottom 90 Percent

$1,206

3.9%

0.8%

Next 9 Percent

$19,476

13.0%

2.5%

Top 1 Percent

$521,127

61.8%

10.1%

Top 0.1 Percent

$3,455,384

94.1%

14.2%Den här tabellen, från samma källa, är inte mindre tankeväckande. Det säger att nio tiondelar av hushållen fått mindre än en procents årlig inkomstökning under föregående högkonjunktur. Jag antar att om man delade upp den gruppen i några undergrupper skulle man finna att väldigt många människor inte fått någon inkomstökning alls, och att väldigt många fått sänkta inkomster. Det var ju under den perioden som mängder av industrijobb flyttade ut från USA till låglöneländer som Kina. En mindre grupp av hushåll har fått ta del av inkomstökningar på några procent per år, men det är ändå en (tycker jag i alla fall) en förvånansvärt liten grupp.

"Åt dem som har skall varda givet" stod det i den gamla bibelöversättningen, och för de rika i USA stämmer det övermåttan väl. "Och från dem som inget har skall allt tagas" eller hur nu fortsättningen på bibelordet löd - och även det stämmer för de fattiga i USA. Och inte lär det hjälpa med böner heller. Inte undra på att folk är hysteriska därborta. Väldigt många står med ryggen mot väggen, och det politiska systemet har brakat samman och kan inte hjälpa dem. Det kan bli riktigt otrevligt framöver om folk skall börja använda sina kära skjutvapen för att ge luft åt missnöjet.

2 kommentarer:

Karl Malghult sa...

Räknar man med nedskärningarna i offentlig sektor, i sjukvård, bibliotek, vägunderhåll m.m. talar vi om en reallönesänkning för vad man får för skattepengarna.

Björn Nilsson sa...

Det var en intressant koppling, det har jag inte tänkt på.