lördag 23 januari 2010

Pengar som flyter åt fel håll

Jag skrev någonstans att det var OK att skicka pengar till Röda Korset nu när förskingraren af Donner kastats ut därifrån och skall ställas till svars för sina handlingar. Men det betyder ju inte att en jäkla massa pengar ändå inte flyter åt fel håll. RK:s styrelseordförande uppbär ett årligt arvode på 822 000 kronor. Det är märkligt, när detta närmast lutar åt ett styrelseuppdrag, och att den person som nu är styrelseordförande förmodligen som gammal yrkespolitiker har inkomster från annat håll. Det finns en lista på på RK:s hemsida som visar vad man kan få för en viss summa pengar.

100 kronor räcker till fyra vattendunkar
200 kronor räcker till köksutrustning för en hel familj
350 kronor räcker till tio filtar
500 kronor räcker till utrustning för att reparera hus
och få tak över huvudet
1 000 kronor räcker till sju hygienpaket



Jag knappade in siffrorna i datorn för att se vad 822 000 kronor kan tänkas motsvara, och fick det här:


Vattendunkar 32 880
Köksutrustning 4 110
Filtar 23 486
Husreparation 1 644
Hygienpaket 5 754

Det här känns inte riktigt bra. Radion berättar om folk som förlorat lemmar och behöver proteser på Haiti, det kommer att kosta. Mycket kommer att kosta. Men måste den ideella hjälpen göra det också?




Man kan bli glad åt de många människornas solidaritet. Annat kan man bli ledsen åt. Det dröjde väl bara några timmer efter skalvet innan de första bluffinsamlingarna dök upp. När det gäller Röda Korset är det inte bluff, men det är ändå för mycket pengar som flyter åt fel håll, och det får mig att känna mig illa till mods. Drar det iväg mot en ny USAmerikansk militär ockupation av Haiti kanske det snart behövs insamling för automatvapen åt haitierna också.

6 kommentarer:

Lena Källman sa...

Det är bra när människor vill hjälpa, men hjälpen borde samordnas för att minimera administrationskostnaderna. Det är bestickande siffror du fick fram genom dina beräkningar!

Kerstin sa...

Stryk min förra kommentar, det blev fel när jag skulle kopiera in länken. Men här kommer den riktiga, och den har en del att säga även om frivilligorganisationer:

http://video.google.com/videoplay?docid=-8570486602320982353&ei=POFYS5qwOIKf-AbJkdCKCQ&q=aristide+haiti&hl=en&view=3&dur=3#

Lasse Strömberg sa...

Välgörenhet borde inte tillåtas. Behöver människor hjälp är det stat och kommun som ska gripa in.

Björn Nilsson sa...

Nja, att folk ställer upp och hjälper till är OK, men gör man det hela till att socialvården skall bli någon sorts fattighjälp som är beroende av rika människors välvilja är det självfallet fel. Skall det hela kombineras med skattesänkningar och kanske avdragsrätt för bidrag luktar det ännu sämre. Jag tror att offentlig och privat hjälp faktiskt går hand i hand. Finns det en samhällsanda som ställer upp för folk som har det svårt lär den avspeglas på såväl det officiella som det privata planet.

Lena Källman sa...

Haiti har ingen utvecklad samhällsorganisation för samhällsservice. Det ligger inte i vare sig USA:s, IMF:s eller Världsbankens intresse att de har en sådan. Med tanke på USA:s militära intressen för landet, är risken stor att haitierna förblir beroende av välgörenhet för sitt livsuppehälle under överskådlig tid.

Björn Nilsson sa...

Ja, det lär fortsätta att vara det fattigaste landet på västra halvklotet.