måndag 18 januari 2010

Attack i Kabul och tänkbara efterverkningar


En karta som jag fiskade upp från BBC News.

Talibanerna har slagit till inne i Kabul, det rimligen mest skyddade området i Afghanistan, och det vid det klockslag när en del av Karzais nya regeringsmedlemmar skulle sväras in. Jag antar att för en någorlunda välorganiserad grupp borde en sådan här aktion vara möjlig i en storstad även om säkerheten är på hög nivå, men är "välorganiserad" något man tänker på i första hand vad det gäller talibaner? Man tänker ju mer på ganska löst sammanhållna grupper ute på landsbygden, inte smarta commandos inne i huvudstaden - eller har jag fel? Eller är det så att kriget gör att motståndsgrupperna blir bättre och bättre organiserade helt enkelt för att överleva?

Allt tidigare snack om att de afghanska talibanerna skulle utgöra ett hot mot omvärlden är just snack. De har bara den vanliga afghanska ambitionen att bli av med utlänningar som kommer oinbjudna. Men kan man tänka sig att kriget på lång sikt faktiskt skapar en vilja hos talibaner att slå till även utanför landet? - Lugn, jag avser inte Sverige, men däremot att de kan tänkas agera mot motståndare över hela Centralasien, från Pakistan till de före detta sovjetiska "-stanländerna". Och det kan vara illa nog. Som NATO för det här kriget kan det leda till exakt motsatsen mot vad man säger sig vilja uppnå.

Det som är viktigast för regimen i Kabul att skydda är dess egen överlevnad. Det skulle inte förvåna mig om den svarar på angrepp av den här sorten genom att flytta över mer trupper till huvudstaden, och att ockupanterna känner sig tvingade att göra samma sak. Då blir resultatet färre regeringstrupper och NATO-trupper ute på landsbygden, vilket underlättar för motståndsrörelsen där. Kanske det är en av tankarna bakom denna attack?

Inga kommentarer: