söndag 17 januari 2010

Ryska nyheter

Enligt Vasilij Simtjer, chef för ryska federala statistiktjänstens forskningsinstitut, ligger en krasch i utsikterna för detta årtionde. Den ryska industrin är inte lönsam, investerar inte i ny utrustning, landets sparkvot är för låg, medel för investeringar saknas. En teknisk kollaps kan förväntas inom 7-10 år och utländska intressen, uppbackade av den inhemska eliten, kan ta över de ryska tillgångarna.

Å andra sidan hävdar en militäranalytiker att Ryssland fördröjer den hjälp som skulle transiteras via landet till NATO-styrkorna i Afghanistan. Inte mycket har gått igenom. Ryssarna räknar med att jänkarna skall få stryk av talibanerna, och sedan skall Ryssland ta över den ledande rollen i Centralasien.

Ja, då är frågan: vad kommer först, den stora tekniska kollapsen eller rysk återerövring av centrala Asien? Och om Ryssland är sålt till utländska intressen, vem är det då som verkligen styr? En annan fråga är om utländskt spekulationskapital är intresserat av sönderfallande ryska oljefält eller stålverk om där fordras enorma investeringar för att få dem på fötter. I dagens läge brukar ju spekulanterna undvika att investera i hårdvara, utan försöker göra pengar av pengar direkt utan någon besvärlig produktiv fas. En tredje fråga är i vilken utsträckning staterna i Centralasien och Kina är villiga att låta ryssarna expandera igen. Kina kan ju också vilja ta en ledande roll. - Att sia om framtiden är lätt, att få rätt är svårare.

Inga kommentarer: