onsdag 13 januari 2010

"Små sår och fattiga vänner ...

... skall man inte förakta", säger ett gammalt taletsätt. Kanske vore det något att skriva ner på en lapp och skicka till den svenska regeringen som ett gott och vist råd.

Sveriges Radio rapporterar att islänningar i gemen inte gillar Sverige och svenskar just nu. Och det är inte så konstigt: ett litet "broderfolk" hotas oförskyllt gått av en helsickes ekonomisk smäll (det är ju inte mannen på gatan som byggde upp banker som mest var luft) men storebror Sverige verkar mera intresserat av att stödja de makter som vill utplundra islänningar under många år framåt. Det är den gamla vanliga historien: spekulanter skall skyddas och den reala ekonomin får stå för notan när de går över styr!

Ett kännetecken på fascistisk människotyp är att sparka neråt och slicka uppåt. Det stämmer med den nuvarande regimen i Sverige. Inte bara den naturligtvis, men det är ju den som är regim just nu och är ansvarig. Vore det en "broderfolksregering" i Sverige skulle den ställa upp bakom islänningarna och be engelsmän och holländare att fara åt helvete.

Inga kommentarer: