torsdag 21 januari 2010

Vem är terrorist, och vem är värst terrorist?


En bild - och en falsk världsbild, vill jag hävda


På bloggen Ekonomistas fanns ovanstående bild, samt referat till forskning som jag tycker luktar ganska illa. Varför älta terrorister långt borta och undra om det möjligen är sociala hjälpinsatser som gör folk till blodtörstiga monster, när det i själva verket finns värre studieobjekt på hemmaplan? Eller som det heter i den senaste bibelöversättningen: Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? (Matt. 7:3)

Jag skrev en kommentar som här kommer i redigerat skick.

Letar man efter ett modernt terroristvapen är det här effektivare än en väst med dynamit

Varför räknas inte knapptryckarna in i terrorbegreppet: de som trycker på en knapp och skickar iväg robotar som på avstånd utplånar brudföljen, vanliga familjer, skolbarn eller nomader på flykt undan strider? Det sker i Somalia, Jemen, Afghanistan, Pakistan, och dessa personer måste ju sägas utöva terror. De vet att ytterst få ”terroristledare” drabbas, däremot dör vanligt folk som flugor – är inte just detta ett kriterium för terror?

Bilden till inlägget är missvisande (eller rent av motbjudande): en amerikan i välpressad uniform hade stämt bättre. Och då kan man ju fråga sig vilka sociala förhållanden som gör att denne amerikanske person anser sig ha rätt att blåsa bort fattiga människor från jordens yta.

Den liberala ideologin säger att folk skall klara sig själva bäst de kan och staten skall bara skydda de rikas egendom. Resten får privathjälpare ta hand om. Och så sker ju: Vi ser en situation med religiös privat hjälp som sedan orsakar klagomål över att Muslimska Brödraskapet och liknande grupper gör jobb som staten skulle stå för. Att ta hand om sina anhängare nämligen, inte tjäna skumma intressen i utlandet. Ajabaja Hamas och Hetzbollah, så får man inte göra!

Men titta då på USA som håller på att kvalificera sig för titeln ”världens största ‘failed state’! Kyrkorna i USA gör också en massa sociala sysslor som egentligen det offentliga borde stå för. Landet verkar oförmöget att på ett politiskt plan lösa sina inre enorma problem. Kan man dra några slutsater av det? Är USA egentligen som ett maxi-Libanon som via privata religiösa institutioner alstrar människor med terrormentalitet?Här är några som inte gillar terrorattacker med fjärrstyrda flygplan och robotar

Inga kommentarer: