måndag 30 december 2013

Försvara välfärden - avvisa tiggeriet!

För en tid sedan gick jag förbi en tiggerska som satt på golvet i en tunnelbanestation. Bredvid henne stod en grupp som jag antar var dagbarn utan att ta någon särskild notis om henne. Jag tänkte, att om inget görs kommer tiggare som sitter överallt att bli lika naturligt för de här barnen som mobiltelefoner.

Försvara välfärden - avvisa tiggeriet!

Det är slutklämmen på ett inlägg av vänsterveteranen Stefan Lindgren, som i sin tur försvarar vad Bo Rothstein tidigare skrivit och fått en massa skäll för. Men accepterande av tiggeri i stor skala blir ytterligare ett moment och argument i nedmonterandet av välfärdssamhället. Tiggeri blir välgörenhet, och ju mer välgörenheten breder ut sig desto starkare blir argumenten för ytterligare nedskärningar i välfärdssystemen. Varför ha generell välfärd om folk själva kan tigga ihop till vad de behöver? Vill vi ha det så? Man skulle nästan kunna tro att en del som kallar sig vänster tycker så. Eller att de tänker jäkligt kortsiktigt och vägrar se konsekvenser på längre sikt.

Skall den ynklige, kanske vanföre (såg en sådan utanför NK på Hamngatan för någon vecka sedan) tiggaren bli ett naturligt inslag på gatorna i framtidens Sverige? Var det så EU-entusiasterna tänkte sig framtiden i 'det gränslösa Europa'? Kan vi se fram mot slagsmål mellan svenska och utländska tiggare om de bästa platserna?

11 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det är lika stor skillnad mellan att avvisa tiggeriet och att avvisa tiggare som det är mellan att bekämpa fattigdom och att bekämpa de fattiga.

Nu råkar tiggeriet till stort del vara en effekt av hur EU fungerar. EU-utvidgningen har skapat massmisär i Sydeuropa och på Balkan - se t.ex http://www.networkideas.org/featart/apr2013/pdf/Reinert_Kattel.pdf för en beskrivning av hur det fungerar. På grund av detta kommer vi att få se en dramatisk ökning av tiggeriet - såvida vi inte kan få fart på ekonomin igen, trots EU.

Rumänien, som de flesta tiggarna kommer från, fungerade visserligen eländigt även före EU-inträdet. Chockterapin i samband med Sovjetimperiets fall sopade bort stora delar av dess ekonomi, men EU-inträdet tog resten. Lettland är ett annat land som en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen har tvingats emigrera från pga EU-politik. Och nu får vi förmodligen en massa greker och spanjorer på halsen också som förbjuds att försörja sig i hemlandet. Vad fan ska de göra i EUs arbetslöshetsekonomi?

Tiggeri är ett elände, liksom fattigdom är ett elände. Men Rothsteins förslag är ungefär i klass med Sanjay Gandhis metod att bekämpa Indiens kåkstäder - med bulldozer och brandbomber.

Carl Jacobson sa...

Det är dock skillnad på tiggare och tiggare! Vissa tigger för att de är utblottade, men bland migranter torde de vara en minoritet.

I London finns många tiggare som finansierar sitt drogmissbruk på detta sätt, och att de klarar av att få inop en tusenlapp om dagen är ju faktiskt rätt otroligt!

Så finns det organiserade tiggarligorna, som opererar över hela Europa och drar in miljoner!

http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_9618000/9618038.stm

Sixten Andréasson sa...

Rekommenderar läsning av Rothstein har rätt! på www.8dagar.com

Sixten Andréasson sa...

Citerar Stefan Lindgren: Jag applåderar Rothsteins viktiga och modiga inlägg. Mina kamrater på vänsterkanten som dogmatiskt ser de rumänska tiggarna som en bekräftelse på sina egna schematiska klassanalyser uppmanar jag att tänka om. Studera Sveriges och den svenska välfärdens historia. Slå vakt om det tidigare generationer har byggt upp. Försvara välfärden - avvisa tiggeriet!

Stefan Lindgren

Anonym sa...

Till JanW!
Stefan Lindgren har skrivit ett P.S


PS. Det här inlägget har utlöst känslomässiga reaktioner och straffbara angrepp på Rothstein. Den som vill kommentera mitt inlägg gör klokt i att hålla sig till sakfrågan. Finns det nya argument tar jag in det. Jag vill understryka att jag inte förordar att tiggarna "tas bort från gatorna". De ska erbjudas detsamma som våra uteliggare - tak över huvudet, rena kläder, vård etc. De som inte vill ha hjälp ska inte tvingas till det. Om socialen saknar resurser för detta måste de tillföras resurserna. Behövs det: höj skatten på de rika! Men att låta sjuka och nödställda människor sitta på trottoarerna är den mest omänskliga icke-lösningen på problemet. Det är kapitalistisk laissez-faire i sin prydno. Den som skänker en slant har inte hjälp någon, bara dövat sitt eget samvete - skamkänslan över att vi stillatigande låtit Sverige glida ner i rännstenen.
31 december 2013 02:50


Tommy Sjöberg

Peter Larsson sa...

Stefan Lindgren har rätt i att bourgeoisien vill privatisera nästan all offentlig service och som en del i detta även ”socialen”. Men samtidigt som vi tar strid för att kräva att rätten till socialbidrag skall finnas kvar och att staten skall hjälpa även våra utländska bröder så skall vi självklart hjälpa dessa arbetare som tvingas tigga. Att ge pengar är något självklart som är välgörenhet för överklassen men som är solidaritet för oss. I de intervjuer som dagspressen har gjort med de boende i kåksstäderna som börjat bildas runt om i Stockholm så visar det sig att det bl.a. är romska arbetare som flytt undan krisen i södra Europa som kommit hit. Vi borde starta insamlingar för att hjälpa dem. http://oktoberrorelsen.se/?p=707

Jan Wiklund sa...

Det vore visserligen trevligt om välfärdssystemet kunde utsträckas till alla som behöver det, men Rothsteins tro att det skulle ske på något vis automatiskt är, som flera av mina kamrater inom Gemensam Välfärd uttrycker det, en naiv skrivbordsprodukt.

Med tanke på att det successivt inskränks även för svenska medborgare tror jag inte det finns en chans i helvetet att utsträcka det så att det når fler än det gör - inte förrän vi har fått en radikalt annan politik, byggd på en ny Kondratievcykel.

Sen finns det ytterligare ett problem med förslaget att kriminalisera tiggeri - var går gränsen?

Om en politisk organiserar en manifestation är det brukligt att man går runt med bössor och samlar pengar från deltagarna för att täcka kostnaderna. Givetvis är detta tiggeri, i lagens mening. Eller hur skulle ett undantag se ut?

Misstänksamheten är inte så långsökt som man skulle kunna tro - redan idag förföljs engelska organisationer med hjälp av stalkerlagen, och det är inte länge sen det var på tal i Sverige att stoppa ofördelaktiga kommentarer om företag och deras produkter med hjälp av förtalslagen. En sorts putinisering av politiken som vi på intet sätt är immuna mot.

hannu.komulainen@comhem.se sa...

Att som Lindgren attackera "tiggeriet" tror jag hänger ihop med att gamla revolutionärer blivit reformister på gamla dar. Att sätta försvaret av den "svenska välfärdsstaten" före internationell solidaritet är ett tecken på detta.

Det är den rumänska statens" sak att fixa diskrimineringen av romer i Rumänien! Vad har man för syn då på den borgerliga staten?

Motsättningen mellan KP och Oktoberrörelsen är därför logisk.

"Det stora fosterländska kriget" mot nazismen är ett bra exempel. Då var faktiskt inte bara den ryska nationen utan även slaver i allmänhet som var hotade av fysisk utrotning. Att i det läget skapa en enhetsfront med t.ex. den reaktionära ortodoxa kyrkan kan försvaras.

Men idag finns det ingen anledning för oss att enas med våra "svenska borgare" som frivilligt säljer ut "våra" naturtillgångar till utländska roffarbolag.

Anonym sa...

När Sovjeysystemet rasade ihop, fick många vanliga Ryska pensionärer börja tigga, när de först sålt av sitt husgeråd.
Det som hände i Sovjet "kontrarevolution" händer också här,men inte lika chockartat, här sker ned monteringen av välfärds systemen mer smygande.

Kan vi tänka oss att tigga? I stället för att få A-kassa, sjukpeng eller pension.
I dag behandlar sociala oftare sina "klienter" som fattig jon,de hänvisas allt oftare till välgörenhet, kyrkan och andra religiösa samfund.Medans alla socialistiska bok kafeer bommat igen, blomstrar de religiösas .
Tiggeriert är pricken över i borgerlighetens revanisch.
Om vi acceptera tiggeri , välgörenhet,istället för generell välfärds politik, får vi göra oss redo för att själva sitta i ett gathörn och tigga. Ska våra barnbarn skickas ut för att tigga om föräldrarna blir utan arbete? Kan vi ställa några krav på EU:s politiker? Om inte vart ska det sluta?
Dine Malmsten

Anonym sa...

Jan W!
Vad är? "En sorts putinisering av politiken som vi på intet sätt är immuna mot."
Att han stoppade USA:s attack på
Syrien eller skyddet av Snowden?

Tommy Sjöberg

mz sa...

Det finns en liten chans att ni har rätt.

Men sluta upp med den här Ordningens Parti-retoriken!