onsdag 18 december 2013

Europa mot pension

Som den indiske veterandiplomaten M K Bhadrakumar ser det betyder det färska avtalet om ekonomiskt stöd från Ryssland till Ukraina att Europas drift in i pensionärstillståndet fortsätter, och USA står förvirrat kvar utan allierade. Tidigare har M K B kallat demonstrationerna i Kiev en CIA-operation. (Här också.) Kanske den har misslyckats, beroende av en långsiktig och säker rysk diplomati. Samt att ryssarna känner medvind och har medel att hålla ukrainarna under armarna. I bakgrunden torde kineserna heja på. De har ju också ekonomiska intressen i Ukraina numera, har jag för mig. 'Den svarta jorden' lockar utländska investerare/profitörer. Och Ryssland idkar 'brutala påtryckningar' mot Ukraina genom jättelån och lägre energipriser. 

Bildt får väl svälja den bittra kalken och gå vidare. EU får nöja sig med att Serbien nu är klart för medlemsförhandlingar om den tänkta inkorporeringen av Ukraina misslyckas. Måste väl svida hos gamla 'drang nach Osten'-tyskar, och i USA som vill flytta sin styrkor in i det gamla Rysslands hjärta - men kanske det är bättre att ägna sig åt ålderskrämporna i stället för att försöka spela unga virila stormakter?

Albanien vill också in i unionen men har stött på patrull hos några EU-medlemmar. Vore det inte bättre om Georgi Dimitrovs gamla idé om en Balkanfederation grävdes upp, så att det blev ett samarbete mellan relativt jämlika parter? Gamla Jugoslavien, Bulgarien, Rumänien och Albanien vore partners på ungefär samma nivå. Om de skall samsas med exportmonster som Tyskland och Sverige blir de bara illa tilltygade och krossade av 'besparingar'.

***

Världen ändras, men hur mycket intresse finns det för det i Sverige? En del inom affärsvärld och kultur noterar nya marknader och möjligheter, men bland politikerna? Hos dem känns det inte som framtiden finns, annat än som ett plötsligt uppflammande och lika snabbt döende jippo då och då. 'Matlandet Sverige' känns verkligen inte lika tungt politiskt som en genomgripande plan för landsbygdsutveckling. Medan den planen inte finns köper svenska imperialister jord i Ukraina. Politikerna funderar väl på sin pension. Alla antas fundera på pensionen. Det är visserligen ett framtidsprojekt, men är detta det framtidsprojekt vi behöver?

4 kommentarer:

Sixten Andréasson sa...

Mycket bra att ta del av kommentatorer från världen utanför när det gäller EU och USA.
Har för mig att för mycket länge sen då USA efter Sovjets kollaps avancerade förutom militärt också ekonomiskt-handelsmässigt i de forna sovjetrepublikerna en kommentator uttalade att det nog inte kommer att hålla i längden. Avståndet kulturgeografiskt, historiskt etc är för stort. Det naturliga och historiska kommer att fälla utslaget. Det är nog en viktig faktor förutom att EU och USA har gått in i "pensionsåldern".

Björn Nilsson sa...

Om USA idag kan man använda termer som 'dysfunktionell' eller närapå 'failed state'. En sådan stat har givetvis svårt att på sikt hålla igång ett imperium. Den ekonomiska basen vittrar och krigsmakten vinner inga krig. Men processen har pågått länge, det är bara det att nu verkar den accelerera.

Jan Wiklund sa...

På 30-talet hette det Bygg landet. Men sånt är ju förbjudet numera, det skulle ses som störningar av den fria konkurrensen.

Lustigt nog är det tillåtet i Kina och Indien, och förmodligen också Ryssland. Men EUkraterna saknar förmåga att sätta det i samband med Asiens allt starkare ekonomi.

Björn Nilsson sa...

Uttrycket 'investerinsstrejk' har använts. När produktiva investeringar inte är lönsamma längre i de gamla industriländerna finns bara spekulation kvar för kapitalisterna. Och då stoppar givetvis den ekonomiska och sociala utvecklingen upp och det blir svåra och långvariga kriser.