fredag 10 oktober 2008

Varning för narcissister

Vem tar ledningen i en grupp som saknar ledare? Det blir narcissisten i gänget, enligt hjärnskrynklarforskning från USA.

Forskare har genom experiment med testgrupper funnit att folk med stor narcissism tenderar att ta över ledarlösa grupper. Den sortens människor utmärks av att vara självcentrerade, de överdriver sina talanger och förmåga samt saknar empati för andra. Egendomligt nog ser andra dem också som ledare. Däremot är inte dessa egenkära personer bättre som ledare än andra.

En forskare tyckte att det inte var så konstigt att narcissister blir ledare: de uppskattar makt, de är egoistiska och vanligen charmerande och utåtriktade - men det gör dem inte nödvändigtvis till bättre ledare. Det är maktlystnaden som driver dem att söka ledarpositioner.

Det verkar som folk i gemen uppfattar narcissisterna som naturliga ledare, och en forskare hävdade att studierna visade att narcissism spelar en roll för ledare i levande livet också.Narkissos själv - betraktar sin spegelbild

Man skall inte blanda ihop narcissism med stort självuppskattning. Den senare typen är också säker och charmerande, men har också medkänsla och vill utveckla närhet med andra. Narcissisterna bryr sig inte så mycket om andra. Forskaren antog att såväl presidentkandidaterna som ledarna på Wall Street har kraftiga drag av narcissism. Studier antyder att narcissister, med sin överdrivna tilltro till den egna förmågan, har en tendens att ta farliga beslut och kan därför bli potentiellt destruktiva som ledare. Kan man se Bill Clinton och kanske Barak Obama som självuppskattande typer medan Bush är mer av renodlad narcissist?

Och det är klart, även om politik och affärer består av mer än personligheter så ser vi ju vilka dunderidiotiska beslut som mäktiga män fattat … och man kan anta att narcissismen är åtminstone en komponent i det hela. Men man kan ju fråga sig hur och när den här mentaliteten utvecklades under den mänskliga evolutionen, och vilken nytta vi har av den? Ledare kan behövas, men destruktiva ledare …? I värsta fall kan de ju bli som giftpiller i samhällskroppen, fullständigt livsfarliga. Finns narcissister i små egalitära grupper, exempelvis i kvarvarande jägarsamhällen runtom i världens utmarker? Eller är det här en avart som växer fram i samhällen med mera hierarkier?Narkissos igen, den fina skulpturen med vidhängande dammar som finns utanför Södersjukhuset i Stockholm. Han var en vacker yngling som dessvärre drog på sig en gudomlig förbannelse (ett kanske inte ovanligt öde i den grekiska mytologin) och blev förälskad i sin egen spegelbild när han tittade ner i en källa med klart vatten. Moralen av den historien är väl att man inte skall vara för egenkär, för då kan man bli förvandlad till en narciss. För det var det han blev till slut - en vit blomma, en narcissus. Och så fick psykologerna dessutom termen narcissism att använda på självupptagna rackare.

2 kommentarer:

Knapsu sa...

Ahh.. du skriver så många bra och välformulerade inlägg så man hinner inte med att kommentera dem(speciellt inte nu när datorn lagt av) men nog är väl Carl Bildt Narcissus nummer 1 i Sverige idag?

Björn Nilsson sa...

Ett fantastiskt tekniskt genombrott på gång!?! Hur kunde du fixa att meddelandet kom igen trots att datorn inte fungerar? Har du kommit på något smart sätt att komma undan datorernas och nätets terrorvälde - detta är ju en sensation!!!

Jo, Carl B bör vara på listan i alla fall. Ganska högt, dessutom, det har du rätt i.