måndag 20 oktober 2008

Wolff om ekonomi


Jag har vid en del tillfällen tjatat om att jag inte tror att dåliga lån orsakade den nuvarande finanskrisen, snarare att de är symptom på mer djupliggande ekonomiska problem. Exempelvis att ökande inkomstklyftor och åtföljande snedvriden konsumtion finns med i bilden. Minns inte hur mycket av det som jag tänkt ut själv och hur mycket som kommer från annat håll, men här är nog en viktig källa, nämligen USA-professorn Richard D Wolff. Med sin marxistiska hållning lär han knappast få det s k nobelpriset i ekonomi. Däremot får faktiskt Paul Krugman en släng i förbigående i den här filmen. Men det är bara en bisak.

Det väsentliga är att Wolff tar upp de stora dragen varför det blev kris i USA. Hur en ständig reallöneuppgång för arbetare i gemen avbröts omkring 1970 och hur företagen tog alltmer av produktivitetsvinsterna och därmed kunde bygga upp kreditbubblor. En del förhållanden är specifikt amerikanska, som det överdrivna konsumerandet på kredit, men lärorikt i alla fall.

På slutet skissar han en del på en socialistisk vision för ekonomin i stället för liberala regleringar (som han inte tror kommer att fungera bland annat för att de skall genomföras av samma gynnare som antas skall bli reglerade) och det är som vanligt en av de svagare avsnitten i framställningar av den här sorten. Jag undrar om inte en del av de frisvängande programvarukonstruktörer som han pratar om skulle kunna göra mycket av den processen klarare, bara de langade sina skumma rökverk och i stället förklarade hur ett modernt datoriserat samhälle passar in i den marxska modellen.

Har du tid så titta på den här filmen, den kan ge uppslag till vidare funderingar!

2 kommentarer:

Anonym sa...

På http://www.binghamton.edu/fbc/commentr.htm finns en ännu mer långsiktig förklaring av Immanuel Wallerstein.

Björn Nilsson sa...

Tack för tipset. Kollade artikeln och den verkar intressant. Man behöver ju inte instämma i exakt alla synpunkter från den gode Immanuel, men han kan vara något på spåren ... !