onsdag 5 augusti 2009

Kär blomma ...

... har många namn. Den översta bilden av Melampyrum nemorosum kommer från Den virtuella floran. De andra har jag tagit själv för ett par dagar sedan invid Magelungen i Farsta. Dessa två kan också klickas upp i betydligt större format för att blomsterprakten verkligen skall kunna betraktas!Många namn? - Ja, den här blomman kallas också Natt och Dag, Svenska flaggan, Svensk soldat eller Den svenske soldaten, Landssoldat, Lundskepling. Det finns säkert ännu fler namn.C F Nyman skriver om den i Svenska växternas naturhistoria (band 1 sid 180):

Örten ökar mjölken hos kor och gör den smörrikare. Hästar tycka också om den. Linné var mycket intagen i denna växt, som, säger han ... med blommornas guld och skärmkronans violettblå så smyckar våra lundar att man tycker sig träda in i sjelfva Floras eller Auroras slott.Således en växt som kan vara nyttig samtidigt som den är en glädje för ögat! Men varför namnet Natt och Dag? - Jag gissar att det hänvisar den den gamla svenska adelssläkten Natt och Dag som fortfarande finns kvar. Den har en vapensköld som är ganska enkel, med ett blått och ett gult fält.

Det finns ju lite rött eller orange i blomman också. Kan det vara hjärteblodet som den svenske soldaten gjuter för fäderneslandet frihet, eller kanske för något mer skumt syfte?


Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Borgerligt övermod, Kaj Raving skriver Ökad insyn ska vara regel – bland, kimmuller skriver Plankmannen – myt eller verklighet?, Björn Nilsson skriver Fler människor – större gnagare – evolution?, Anders_S skriver Skånepolisen och Bandidos

Inga kommentarer: