söndag 23 augusti 2009

Inte ett finger till den arroganta makten!

Hur blir man en bra människa om man ständigt tvingas böja knä för våldsverkare? En ny rapport från FN (refererad här) skriver om Gaza som "en utdragen mänsklig värdighetskris". 1½ miljon människor har varit blockerade under flera år, utlämnade till övermaktens arroganta godtycke. Vad händer med dessa människor som aldrig tillåts räta på ryggen och känna sig fria? Skulle möjligen någon kvarlevande gamling från ett östeuropeiskt getto kunna berätta något om det?

Nu angriper samma arroganta övermakt Sverige. Lyckas de censurera en tidning idag blir det fler i morgon, och sedan finns det ju kritiska bloggare som man säkert gärna vill tysta. Ge dem inte den minsta eftergift, inte ett finger skall de få, de är rädda nu för deras övermakt vilar på lösan sand, de har gått för långt i sitt övermod och minsta reträtt kan snabbt förvandlas till ett svidande nederlag.

Det förtryck som bryter ner den förtryckte bryter också ner förtryckaren. Det är andligt deformerade människor som nu försöker censurera Aftonbladet och tvinga den svenska regeringen att vara deras censor. Att befria Palestina kommer att vara en befrielse även för dessa onda människor.

Inga kommentarer: