tisdag 4 augusti 2009

Fler människor - större gnagare - evolution?


En vanlig brun råtta Rattus norvegicus som jag fotograferade på Reimersholme här i Stockholm för några dagar sedan. I vilken mån den här figuren är inblandad i den process som beskrivs i den här bloggposten vet jag inte, men det är nog troligt.


I en tidigare bloggpost refererade jag till hur en grupp ödlor raskt ändrats vad det gäller olika kroppsfunktioner när de flyttades till en ny miljö med annorlunda livsvillkor. Det handlade kanske om evolution alltså, om hur olika organismer anpassar sig till ändrade förhållanden (eller inte gör det, och därmed kanske går under).

När man talar om evolution har det ofta setts som en ganska trög och stabil process, där det är svårt att från ena dagen till den andra se att något sker. Men en del forskare har velat se en utveckling där långsamma perioder avbrutits av epoker av snabb och snarare revolutionär än evolutionär förändring. Och en del människor - oftast av religiös sort - vill inte se någon evolution alls.

Nu har jag hittat uppgifter om råttforskning. Mycket kort: forskare tror sig kunna se hur råttor på platser med ökad befolkningstäthet växt till sig i storlek och fått ändrad huvudform. Klimatförändringar spelar också in. Och detta har skett snabbt, under en hundraårsperiod har gnagarnas utseende ändrats. Forskarna är försiktiga med sina utsagor: de tycker sig inte med de data de hittills fått fram kunna fastställa att det är evolutionen som på något sätt står bakom de här förändringarna. För att fastställa det måste man tydligen studera om arvsmassan hos gnagarna ändrats över tiden,

En kortversion om detta, läsbar även för okunniga som jag, finns här. Vill man komma själva forskningen närmare på livet läser man originalartikeln som finns tillgänglig på PLoS. Jag har svårare att hänga med där, men tror jag fattar huvudlinjerna i alla fall.

Att mäta möss - bild från originalartikeln i PLoS One. Man har mätt gnagare från olika perioder som avlivats inom samma område och hamnat i museisamlingar. Ändrade mått över tiden antyder att något hänt, men vad och varför?


Nu kan interesserade över hela världen med tillgång till dator omedelbart läsa om forskarnas tankar och, som vetenskapare oftar gör, fundera på om det finns några fel att slå ner på, eller om bekräftade data kan tolkas på något särskilt sätt, eller om den här studien bekräftas av andra data.

Själv är jag inte människa att göra den bedömningen. Men en del reflexioner kan jag nog göra i alla fall. Exempelvis att ju fler fall av snabb utveckling av olika organismer som kan säkert påvisas, desto skakigare blir såväl den religiösa (kreationistiska, om vi skall sätta en etikett) som den evolutionära skola som inte ser några språng i utvecklingen. Det tycks vara alltmer klart att organismer kan ändras rätt kraftigt under kort tid, dels att detta sker inom en stundtals väldigt ryckig utveckling.

Den vetenskapliga revolutionen rullar på, 200 år efter Charles Darwins födelse! Darwin och andra som grundlade evolutionsteorien skapade en bild som var i grunden rätt tänkt men ofullständig. Många pusselbitar saknades, även viktiga sådana.I den processen är denna gnagarstudie en av otaliga pusselbitar som forskarna kan studera. En del kommer säkert att visa sig fel i större eller mindre grad, men jag tror vi lugnt kan säga att huvudriktningen står klar.


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Skånepolisen och Bandidos, Jinge skriver Hövding föll på eget grepp, Kaj Raving skriver Alltid fel att döda!

6 kommentarer:

Martin sa...

Vissa misstar ökande medellängd bland människor för evolution, även stöddiga professorer, det har jag erfarit. Men det vet vi beror på bättre tillgång på mat och bättre mat.

Sådana effekter kan givetvis uppträda hos djur också, där deras utseende påverkas i viss mån av tillgången på mat och vilken typ av mat de får. Vi bär alla också på massa "onödigt" genetiskt material och man kan tänka sig att olika gener kan aktiveras eller hämmas av faktorer i miljön. Alla som läst biokemi eller liknande har fått lära sig om Lac operonet, en gen som regleras delvis av tillgången på lactos. Det är i e. coli, men det finns inget som säger att det inte finns mängder med sådana gener i högre organismer. Därför kan mycket väl stora förändringar ske med ändrade livsvillkor utan att man får se någon evolution.

Jag vill förstås också se oomkullrunkeliga bevis för evolutionen. Inte för att det kommer tysta religiösa knäppgökar, för när ens verklighetsanalys är baserad på vidskepelse så väger sådana bevis mycket lätt.

Skall bli spännande att se vad de kommer fram till.

Björn Nilsson sa...

Tack, intressant kommentar. Jag funderade litegrann åt det hållet när jag skrev inlägget men det blev inte mer med det.

Min tanke gick åt koreaner som jag mötte när jag jobbade på Ericsson. De killarna var ju inga små asiatiska pluttar, utan lika resliga som jag! Och jag tror att man kan se skillnad i medellängd mellan gamlingar här i Sverige som växte upp under fattigåren, och senare tiders barn. Jag har också sett uppgifter någonstans om att medellängden bland amerikaner börjar krympa, eller att de åtminstone inte längre är längst.

Frågan är då om man kan dra någon skiljelinje mellan att bättre föda gör folk längre respektive att ändrade levnadsförhållanden börjar ändra huvudformen på gnagare eller matsmältningen hos ödlor? Någonstans där kan man kanske se en process som gör om organismen till något nytt? Som jag förstod det är det DNA-undersökningar av lämningar från olika tider som krävs. Är det samma DNA nu och då har ingen evolution skett. Spännande utveckling.

Fast som du skriver, de värsta religiösa ignoranterna kommer inte att acceptera några vetenskapliga bevis, hur väl underbyggda de än är.

Martin sa...

Jag tänker mig att första råttan som kommer in till stan och får mer mat och varmt boende får små förändringar. Barnet som får växa upp under sådana förhållanden får större förändringar. Fostret i en gravid hona som fått gener aktiverade av miljön får ännu större förändringar. Så det kan se gradvis ut som en evolution, men i själva verket är det olika gener som aktiveras och hämmas.

Det vore väldigt spännande att se evolution. Men själv tycker jag det är extremt spännande att se hur stora förändringar en högre organism kan genomgå enbart genom reglering av sina gener.

Skulle vi människor kunna få fullständig kroppsbehåring av att sova nakna utomhus i några generationer? Osv. Hmm, fick just ett uppslag till sci-fi roman! :)

Björn Nilsson sa...

Eldsländarna (finns de kvar fortfarande?) gick omkring i stort sett nakna i ett kallt och ovänligt klimat. Undrar om de hade några hyddor ens? Hur ludna var de? Eld använde de ju, men är man för luden kanske det inte är så bra att sitta nära lågorna antar jag.

Det där med evolutionära respektive icke evolutionära förändringar verkar knepigt. Människor kan se väldigt olika ut men vi tillhör ändå samma art. Å andra sidan finns det fågelarter som ser i stort sett likadana ut men ändå är separata arter. Och för att krångla till det kan det uppstå hybrider mellan arter trots att arter egentligen inte skall kunna korsas. Livet är ganska rörigt!

Martin sa...

Inte särskilt håriga.

http://farm4.static.flickr.com/3277/2627365954_def580a257.jpg

Björn Nilsson sa...

I grunden härstammar de från asiater antar jag, och de är väl inte så ludna av sig. Kanske hade varit annorlunda om eldsländarna haft mer håriga europeer i släkten?