måndag 10 augusti 2009

Är företag och företagare samma sak?

På vilket sätt gynnas något näringsliv av att Antonia Axelsson Johnsson får bygga hus på strandskyddat område i motprestation mot upprustning av ett gammalt torp i Båstad? Inte mycket, tror jag. Bara en gissning rakt ut i luften: om Båstad tog ut några öre mer av sina moderatinnevånare skulle finansieringen nog kunna fixas utan att man behöver peta på några strandskyddade områden.

Det som skrivs om Växjö universitets undersökning om politikers inställning till lokalt företagande och lokala företagare får mig att undra om inte flera saker blandas ihop. För företagare och företag behöver inte vara samma sak. Hade det varit enmansföretagaren Ahmeds varmkorv och kebab som lovat rusta upp torpet och driva sin lilla verksamhet där kanske man kunnat tänka sig någon motprestation från kommunen, men inte när det kommer en svinrik storkapitalist som har råd att köpa in sig på någon icke naturskyddad tomt.

Problemet i Båstad och på Gotland är alltså att kommuner och länsstyrelser är beredda att mixtra med lagen för att stödja folk som visserligen är företagare men som kommer dragande med krav som inte har med företaget att göra. Det blir ett gullande med privatpersonen X som inte hjälper näringslivet särskilt mycket. Man får förmoda att dessa företag har en stab av ekonomer och jurister som ändå ser till att man betalar minimalt med skatt exempelvis, och skär ner personalen till ett minimum som helst inte skall ha så mycket betalt. Vill det sig illa kan företag av denna typ bli en gökunge i det lokalekonomiska fågelboet.

Men hur skall man se på verkligt främjande av lokalt näringsliv, där politiker köper in produkter lokalt trots att det skulle vara billigare att köpa dem från annat håll? Borde inte detta vara ett lokalt val, att kommunpolitiker som ju väljs av de lokala väljarna faktiskt får rätt att ta en del andra hänsyn än "lägsta pris"? Om detta sker öppet kan ju väljarna diskutera saken och säga vad de tycker. På det sättet skulle det lokala näringslivet också bli en demokratisk fråga att diskutera, och vem kan tycka att det är fel? (Svar: en del liberaltyper som inte gillar demokrati.)


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Nog för att Sverige blivit orättvisare, Jinge skriver Effektiva bomber på Mallorca?, Björn Nilsson skriver Jämförande råttologi, autonomak skriver Svar till kamrat Nilsson!, MJE skriver Sufferer’s Time – tortyr och demokrati.

2 kommentarer:

Socialliberal sa...

Absolut skall all ”korruption” och lokalpamp (av samtliga färger) fasoner motverkas i största möjliga grad, men samtidigt är det enligt mig helt godtagbart om man som lokal makthavare önskar stödja ny, spirande affärsverksamhet, som kanske kan rädda bygden efter att bruket försvann exempelvis. Detta kan då ske genom att exempelvis kommunal verksamhet köper av detta företag. Självklart skall då denna tjänst eller produkt vara av lovande kvalitet och liknande, för allteftersom som företaget i fråga växer, skall det då behandlas som vilket företag som helst. – Men en inledande ”smekmånad” för att regionen skall agera ”drivhus” åt bra, lovande företagsidéer (förslagsvis bör ju regionen i fråga även fortsätta gynna nytt företagande med låga skatter för små och medelföretagare och ha ett okomplicerat kommunalt regelverk för att driva dito). I detta ingår icke att mixtra med lagar eller valsa med enskilda företagare om sådana här saker. Detta är en olustig utveckling; man måste hålla isär de åtgärder som jag exemplifierar ovan och att gå till lagbrott eller skugglandet mellan lagbrott och tvivelaktigt. En svår balansgång för kommunen. – En tumregel skulle kanske vara att inte ta emot något eller gynna ett enskilt företag på detta sätt, utan istället enbart arbeta på policy nivå; och förse regionen med exempelvis låga skatter på företagande, utbildad befolkning för arbetskraft, infrastruktur och billig energi. – Då kommer allt av sig självt…

Björn Nilsson sa...

Jag är lite skeptisk mot att saker "kommer av sig själv", men i övrigt verkar vi vara ganska eniga om just den här punkten, tycker jag det ser ut som!

Trevligt att en socialliberal är uppe på banan igen förresten, det var ett tag sen sist!