tisdag 25 augusti 2009

Den svagaste länken

Jag läste en bloggpost från Foto-Lasse och gjorde en reflexion.

Lasse skriver om att israelerna borde lära sig mer om Sverige. Saker som att Sverige inrättade Forum för levande historia (som jag sågat tidigare av olika anledningar, men det kan vi bortse från just nu) samt att antisemitism här är en mycket marginell historia jämfört med andra länder. Toleransnivån för folk som vräker ur sig judehat är inte så hög i Sverige helt enkelt. Och ju längre åt vänster i det politiska spektret man kommer, desto lägre är toleransen. Man kan ju tillägga att de danska och norska judarnas enda flyktväg under Andra världskriget gick mot Sverige.

Hur kan man tolka de israeliska utbrotten? Sett från israelisk sida - där man naturligtvis har tillgång till folk som känner svenska förhållanden väl - kan den svenska mentaliteten se ut som en användbar svaghet.

Svenskar i gemen är ganska ovilliga att ta konflikter och de har låg toleransnivå för judehat, hur kan det utnyttjas? - Kanske genom att ursinnigt anklaga dem för antisemitism, för att därigenom skrämma israelkritiska stämmor till tystnad. Genom en humanistisk hållning ("även palestinier är människor och får inte behandlas hur som helst") visar en del svenskar upp en hållning som är både motbjudande men också nyttig för israelerna. I länder där det verkligen finns ett djupt rotat judehat skulle en sådan angreppstaktik knappast lyckas. Annars skulle man ju kunna vänta sig att det officiella israeliska ursinnet skulle vändas mot en del länder i centrala och östra Europa. Men nu försöker man agera smart och slå mot en svag länk - Sverige. Det är faktiskt ett tecken på svaghet, inte på styrka. Är det också ett tecken på skuld?

Hur möter vi det här? - I alla fall inte genom att förhärdas eller att ängsligt ge efter, utan genom att ståndaktigt hålla fast vid en humanistisk linje (samt Tryckfrihetsförordningen), inte ge efter en tum vare sig för de sionistiska förtryckarna och våldsmännen, men inte heller för de som i skydd av stöd åt palestinierna sprider virrläror eller rena lögner. Bara på det sättet kan vi själva stå rakryggade och veta att vi följer en anständig linje.

Inga kommentarer: