onsdag 19 augusti 2009

Att läsa omsorgsfullt


Här är ett citat som jag nyss hittade i Henry David Thoreaus Skogsliv vid Walden. Det slog mig att det skulle kunna tillägnas bloggkollega Lennart på Den långsamma bloggen:

Att läsa väl - det vill säga att läsa verkliga böcker på det rätta sättet - är en ädel sysselsättning, vilket ställer högre krav på läsaren än någon av de övningar som nutiden värderar. Det fordrar en liknande systematisk övning som atleterna underkastade sig, ett livs stadiga strävan ägnad endast åt detta mål. Böcker måste läsas så omsorgsfullt och tillbakadraget som de skrevos.

Den sista kursiveringen är min, och får tas som självkritik eftersom jag aldrig lyckats ta mig ur slukaråldern. En gång läste jag Pablo Nerudas Canto general på ett par timmar, och det får väl närmast ses som skandalöst slarvigt. Att med expressfart jaga igenom de mest känsliga och rörande diktning - sådant gör man bara inte!

2 kommentarer:

Lennart Erling sa...

Björn, jag tackar för apostroferingen!
(Gå och slå upp, ungdomar!)
Jag skulle inte kunnat formulera det bättre själv...

Björn Nilsson sa...

Det är trevligare att tänka på sina vänner än på sina fiender!

Lägger man samman Thoreaus synpunkter på intellektuell verksamhet blir det väl i det närmaste omöjligt att få det att gå ihop, men sådana småsaker behöver man väl inte fastna på!