tisdag 17 september 2013

Bra citat

Borde det inte vara mer Marx-citat här, så att folk verkligen ser att det är en vänsterblogg? - Jag hittade just ett bra citat. Det kommer från tredje bandet av Kapitalet:

Ju mer en härskande klass är i stånd att assimilera de behärskade klassernas mest energiska element, desto solidare och farligare är dess herravälde.
Och då kan vi ju bland annat tänka på alla de energiska och förhoppningsfulla socialdemokrater som ser fram mot framtida karriärer i borgerliga 'tankesmedjor', som 'konsulter', och liknande quisling-jobb.
8 kommentarer:

martin sa...

För att inte tala om entreprenörer, såna som jag, för radikal för att bli anställd. Så jag tar mina idéer och några likasinnade och kör eget. Men snart är man snärjd, man står där mellan kapitalet och sina anställda. Till slut när tumskruvarna skruvas åt styrs ens agerande och det man säger av hänsyn till kapitalet. Man vet att det långsiktigt bästa för ens medarbetare är att man satte hårt emot kapitalet, att man sa vad man tyckte och drog ned brallorna på dem. Men tiden spelar roll för ens medarbetare, de signade inte upp för arbetslöshet och tröstlöst slit utan lön, under extremt prekära situationer. Så självcensuren lägger locket på den lilla striden, en skit sak här en skitsak där, till slut är man den man har svurit att bekämpa, det finns alltid en större strid att ta, men den är där framme i framtiden, det är nästa strid.

Men gemenskapen och ett civiliserat samhälle är inte något att slåss för "sen", det är inte för de framtida generationerna, det är de som lever idag som räknas. Framtidens folk finns inte, det är människorna som lever IDAG som har rätt till ett drägligt liv!

Det är mina vänner de trotskistiska professorerna, de som håller sin radikalism under hatten. Det är nästa anslag de har skapat sig den platform de skall slåss ifrån. Det är när man valts in i den ena eller andra funktionen som man kan göra något i striden.

Narcissismens tidevarv, alla skall vara tuvan som stjälper lasset, ingen vill vara grässtråt.

martin sa...

Det är fackpampen som sitter i städet mellan kapitalet och soidariteten med medlemmarna. I en värld där kapitalet kan flytta produktionen till andra sidan jordklotet på pin tji. Då vågar inte fackpampen mana till strid, en skitsak här, en skitsak där, den stora striden är "sen".

Det är den socialdemokratiske partiledaren som är beroende av kapitalet för att infria sina löften till väljarna, acceptera en skitsak här en skitsak där, den stora striden är "sen".

Björn Nilsson sa...

"Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser ...". Så länge kapitalismen härskar är det omöjligt att komma undan, svårare än så är det inte, och därmed är det klart att systemet måste bort för att täppa till de där karriärvägarna.

Jan Wiklund sa...

Alla klassamhällen har haft samma problem. Ändå har det gått att göra uppror, ibland. Och ibland har det t.o.m. blivit bättre.

För övrigt påstår vår vän Carlota Pérez, hon med kondratievcyklerna, att lönsamheten i att flytta produktion är på avtagande. Så kanske fackpampen blir modigare vad det lider.

martin sa...

Jan,
jo, när man tänker på ett annat Marx citat, det om att arbetarklassens villkor inte kan utveckla sig snabbare än för den långsammaste delen av den. Hittar inte citatet. Men vi kan inte utvecklas längre förrän vi spritt kampen och lyft arbetaren globalt. Den nationalsocialistiska kampen fungerar inte, det nationella fackets framgångar till 1980, är omöjliga i dagens värld.

martin sa...

I den globaliserade världen är det transportfacken som bör radikaliseras.

Jan Wiklund sa...

Martin: Det har Transport i Sverige insett, och de hör mycket riktigt till de radikalare (tillsammans med SEKO). Bland annat håller de på att organisera sig internationellt på basplanet, via klubbar på långtradarfiken, berättade Ingemar Lindberg, expert på global arbetarrörelse.

Tack vare just-in-time-produktionen har de ju också en fantastisk hållhake på kapitalet. Om de går i strejk, eller maskar, märks det direkt.

martin sa...

Jan,
det är skönt att det finns folk som kopplar snabbare än jag. Insåg det när jag satt på "sourcing" konferens och såg föreläsningar om "Supply-chain", "procuring" och logistik. SCOR och sånt.

SCOR = Motparten är organiserad.