onsdag 18 september 2013

Engels om europeiskt samarbete

Ett verkligt internationellt samarbete mellan de europeiska folken är möjligt endast då, när vart och ett av dessa folk är helt och hållet herre i sitt eget hus.

Detta enligt Friedrich Engels' förord till den andra polska upplagan av Kommunistiska Manifestet 1892. 40-50 år tidigare hade han (och Marx) nog inte uttryckt sig lika skarpt. På 1840-talet var de för samarbete och frigörelse för de stora folken, men somliga av de mindre folken såg de över axeln som ointressanta, efterblivna och på väg att försvinna ur historien. Att vara polack eller ungrare exempelvis var OK, men inte slovak. - När Marx och Engels senare tittade närmare på 'den irländska frågan' reviderade de sina ståndpunkter vad det gällde nationers frihet.

Idag är det ju tvärtom mot Engels' tanke, och det gör att EU-samarbetet är dömt att skaka i grunderna. Folken är inte herrar i de egna husen. Det handlar snarare om hur mycket eller hur litet det enskilda landet styrs av byråkratin i Bryssel och andra internationella organ. Den tyska regeringen kan sägas ha stor självständighet medan Grekland är motpolen med en regering och ett folk som är fjättrat av internationella påbud. För stora delar av Europas folk är EU inte deras organisation. Ett fåtal tycker EU är bra, många är uppgivna och många helt negativa till maktlösheten som skapas när man styrs av bossar som är oåtkomliga långt bort. Det är inte folk som samarbetar, det är lokala eliter som står i större eller mindre motsättning till det egna folket som går samman, och då kan det aldrig bli bra. Ekonomierna hackar och fascister trampar på gatorna. Arbetarrörelsen, var är den?

4 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

EU är regeringarnas fackförening, deras solidariska motstånd mot sina arbetsgivare, väljarna.

Det är ett samarbete de har för att kunna genomföra sånt som det råder massivt motstånd mot bland medborgarna. Tyvärr har de mycket bättre än vanligt folk begripit att "enad är stark".

Lasse Strömberg sa...

"andra internationella organ" är givetvis inte bara politiska, som EU, OECD, FN och andra, utan lika ofta, alltför ofta, banker, storföretag och liknande organisationer. Och där har folken som ska utöva demokratin inget som helt inflytande.
Framtiden är ljus eller mörk, välj själv.

martin sa...

Jan,
det var förbannemig det bästa jag hört sedan jag konfirmerades! Jag sprider det citatet till mina vänner världen över! Klarare än så kan det inte sammanfattas!

Jan Wiklund sa...

Martin: Vad hörde du när du konfirmerades? Det måste ha varit förbannat bra!