måndag 23 september 2013

Kunglig Aha-upplevelse


Det här är intressant för alla som vill veta mer om kategorin 'bronsålderskulturer vid östra Medelhavet och i Mesopotamien', och hur tidiga stater uppstår. Nu rör det sig om Egypten, en av de två kärnområdena för tidiga historiska kulturer. Det andra området är naturligtvis Sumer i södra nuvarande Irak. Det var där den skrivna historien uppstod. Kilskrift hos sumererna, hieroglyfer hos egyptierna. Om detta skedde utan några kontakter mellan de två områdena är omtvistat, liksom vem som var först. Just nu verkar det som sumererna var några hundra år tidigare än egyptierna. Men utvecklingen som ledde fram till dessa tidiga högkulturer är intressant. Dels är frågan om de fick sina tidiga kunskaper från annat håll, dels hur fort det gick.

Och i Egypten gick det märkligt fort. Omkring 3700-3600 f.v.t. (år före vår tidräkning) började byar och organiserat jordbruk uppstå vid Nilen. Sedan tog det inte inte längre än till 3100 f.v.t. innan ett rike med härskare och skriftspråk hade uppstått. Skrift kom ungefär 3200 f.v.t.

500 till 600 år från bondby till enad stat, det är fort det. (Samma sak finns i den här artikeln.) Ungefär fyrahundra år närmre vår tid, omkring år 2700 f.v.t., kom pyramidbyggandet igång. Men då blomstrade alltså redan kulturen sedan århundraden.

Den andre som var härskare över Egypten och som vi har namn på var Aha (därav den något krystade rubriken) som också kallades Hor-Aha eller Horus-Aha. Eller om han nu var den förste, ofta anges han som efterföljare till en Narmer och kan placeras i tiden till 3100 f.v.t.

Egyptierna hade ju sitt eget sätt att skriva, och här har vi namnet på kung Hor-Aha. Överst Horus-falken var bakre ben går ihop med ankh-symbolen.

Ja, antingen gick det väldigt fort av sig självt, eller också fanns redan färdiga komponenter i byarna som kunde byggas samman till mer avancerade samhällen. Egypten verkar ju isolerat mellan öknar i öster och väster och djunglerna söderut, men miljön har ju ändrats rätt kraftigt under årtusendena. Sahara var en gång en väldig savann full med djur och människor, sjöar och floder. Man behövde nog inte korsa sanddyner och kryssa mellan oaser för att ta sig från Nildalen till västra Afrika. Människor och kulturinfluenser och kunskaper kunde flyta fram och åter över kontinenten.

Det fanns stora floder i det som nu är öken. Någon av dem rann mot Egypten, andra mot Medelhavet, och längs dem kan tidiga människor ha vandrat mot Europa för bortåt 100.000 år sedan. Men spåren efter betydligt senare människor finns kvar i Saharas snustorra berg i form av klippmålningar och ristningar, och de är från tiden 6000-4000 f.v.t. Därmed skulle glappet mellan den döende sahariska civilisationen och den nyskapade egyptiska inte vara så oerhört lång.


Klippmålning från Tassil i Sahara. En kvinna som pysslar med något - bereder ett skinn kanske?
----
PS. 'Ankh' betyder 'liv' och har alltså inget med ankor att göra. DS


2 kommentarer:

Susanne sa...

Nej just det, det verkar knappast troligt att den egyptiska civilisatonen uppstod helt plötsligt, ur ett vacuum. Mänskligheten är ju så oerhört mycket äldre än så. Men det är typiskt forskare, att bara för att man i våra dagar inte har funnit spår av byar och organiserat jordbruk tidigare än för 3.700 år sen, så menar man att det inte fanns sådant innan dess.

Björn Nilsson sa...

Vi får väl se om nya intressanta fynd kommer fram i ökensanden. Skulle tro att det inte finns några riktigt gamla grejor i Nildeltat däremot, det lär ha varit mycket sankt och obeboeligt. Men när nu arkeologerna börjar få kläm på hur vattensystemen såg ut i förhistorisk tid i det som nu är Sahara kanske man kan hitta tänkbara platser för tidiga byar också.