torsdag 19 september 2013

Läsarbrev om teknik, med kommentarer

Det kom privatpost med synpunkter från en läsare som gillade min gamla bloggpost om ”morotspåsen och streckkoden” och har funderat vidare. Sådant är välkommet!

Med hans medgivande har jag gjort en del redaktionella ändringar, lagt till egna kommentarer, och förvandlat det hela till en egen bloggpost. Ämnet är intressant ur minst två synvinklar: dels hur den tekniska utvecklingen gör övergången till socialism/kommunism praktisk möjlig, dels det egendomliga förhållande att rörelser som påstår sig kämpa för socialism inte bryr sig om de här möjligheterna. Själv tror jag att det sista förhållandet mycket handlar om bekvämlighet och resurser: det är svårt att göra politik av den teknisk-vetenskapliga revolutionen, och det kräver folk med en sällsynt kombination av tekniska och politiska kunskaper. Att kämpa mot sociala orättvisor är enklare, så då tar man det först. Men på sikt är den attityden förödande. Som Marx förklarade flera gånger så är det människans utnyttjande av tekniken som driver samhällsutvecklingen framåt och gör det möjligt att skapa ett friare och bättre liv för alla. 

Här är morotspåsen!


Och så över till synpunkterna från min läsare:


Open source
Open source etablerar sig snabbt med professionell mjukvara ofta skapad av folk från hela världen som samarbetar med att bygga upp mjukvaruprogram, utan eget vinstintresse men för att skapa något dom och andra känner att det finns ett behov av. Det fungerar utan ägarform, och kan stärkas av att utomstående ser lösningar och förbättringar och bygger vidare på systemen i kollektiv anda. Friare och kreativ utveckling sker när fler med varierad bakgrund, olika utbildning och nivå i ämnet, från hobby från professionella är delaktiga i öppna miljöer, för alla även dom utan lönearbete. Där kommersiella kapitalistiska företagsstrukturer är i bästa fall överflödiga, i värsta fall direkt hämmar möjligheterna och utvecklingen. Det finns redan en offentlig ”socialistisk” produktion som är framtiden om än ”marknadsstyrd” men med en enorm populär bas dominerat av arbetarklass

-Tyvärr är ingen vänstergrupp vad jag vet som försökt bryta sig in här för att försöka rekrytera medlemmar och organisera.
-med socialistiska krafter kan man stärka demokratin i branschen
-det skulle göra att vi lär oss att utveckla kommunikationssystem byggda efter våra behov av organisation (Marx hyllning till telegrafen är aningen förlegad)

(Björnbrums kommentar: Ny Teknik har en artikel om en USAmerikansk forskare som undersökt nätverksbildningar på arbetsplatser.

'Vad hon då kom fram till är att när människor behöver hjälp på jobbet löser de 70 procent av problemen via informella nätverk, till stor del utanför jobbet, och bara 30 procent via den formella organisationen på arbetet.

Grundidén fick hon när hon intervjuade programmerare i Silicon Valley där hon tidigare gått på Stanford University, flera år innan universitet blev känt i och med internetboomen. En av de intervjuade förklarade hur han mejlade kontakter utanför företaget, ofta hos konkurrenter, för att få hjälp med olika problem.

”Men varför inte fråga din kollega som sitter 15 meter härifrån?” frågade hon.

”För att jag vill vara vid frontlinjen, the bleeding edge!” svarade programmeraren.

För detta krävdes att man ständigt hade kontakt med de vassaste, oavsett var de jobbade, och även delade med sig av interna hemligheter. De som inte gjorde så fick inte tillgång till information, och kanske fick de inte heller jobb nästa gång de sökte.')

Någon slags 3D-skrivare för hemmabruk. Kan tydligen prestera gröna och blå rymdraketer och greddelina flodhästhuvuden!


3d Skrivare
Framtidsprodukt som förutom som kugge i industrin hittills är en blandning av udda produktionsområden och privat hobbyproduktion som kanske kan minska efterfrågan på mindre massproducerade konsumtionsprodukter. Kan göra det mer möjligt för decentraliserad specifik behovsproduktion utan lönearbete.

(Björnbrums anmärkning: Det finns något bibliotek på nätet där man kan ladda ner program för tillverkning av saker med 3D-skrivare. Fast jag hittar inte igen det nu. Hur som helst är detta en parallell till open source.)

Industrirobot IRB1400. Bra på att svetsa, sköta maskiner och annat. Väger 5 kg och har en räckvidd på 1,4 meter.

Industrirobotar
Tyvärr tabufråga i vänstern, men med högre teknisk baserad produktion så blir det ofta mindre skador och slitningar. Visst bra att visa att pengar finns för att finansiera den offentliga sektorn, men framförallt gäller det att visa att kapaciteten att producera våra materiella behov.

Borgarna etablerar det "nya tjänste & kunskaps" samhället som skall ”rädda jobben” men jag har inte sett någon vänster som tydligt tar upp den ideologiska kampen om produktionen. Har det funnits en solklarare klassfråga i modern tid? Ska produktionen styras av folket för dess behov, eller ska den gamla "småborgerliga" tjänstesektorn krossas av industriell produktion ägd av borgarna för profit?

(Björnbrums anmärkning: Mycket av det där nya samhället verkar handla om lågavlönade arbeten och improduktiva ”tjänster” för rika människor, samt spekulation som inte tillför samhället några fördelar. Det är viktigt att ta kampen om produktionen, även om Reinfelt tror att vi inte har några industrier kvar i landet. Angående 'kunskaper' så pekar förfallet i skolan på att intresset att utbilda stora skaror högkvalificerade människor inte är så stort längre. Hur blir det då med framtidens 'kunskapssamhälle'? I början/mitten av 1970-talet när mikrodatorn började slå igenom diskuterades frågor om datorisering/robotisering lite inom vänstern, men tyvärr dog det ut. Vänstern intresserade sig i stället mer för 'särartsfrågor' – och så dog den själv ut.)

Börsrobotarna
Den här sofistikerade mjukvaran och massiva slöseri på stora superdatorer kan ställas om till mycket, tex informationsutbyte mellan produktionen och handeln.

(Björnbrums anmärkning: stora delar av handel och industri är redan indragen i det här informationsutbytet, bland annat genom de större butikernas kassor där kunden själv scannar in vad som köpts. Den informationen går sedan vidare i olika datasystem för ekonomi, produktion och logistik. Men vi är nog bara i början av den processen.)

14 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det kanske börjar nu! Såvitt jag vet organiserades protestmötet mot Obama i Stockholm av både traditionell vänster och datornördar. Det kanske kan utvecklas!

Jag misstänker att en bromskloss är att vänstern är så identitetspolitisk - man har fastnat i sin egen kultur och ser med misstänksamhet på allt annat. Plus att man utgår från att man har rätt analys redan från början, vilket inte direkt lockar någon till samarbete.

Annars tipsar jag gärna om den här lilla filmen, som kan vara en kommentar till inlägger om open source: http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
Tänk vad mycket som skulle bli gjort om man slapp profitmotivet!

Björn Nilsson sa...

Ja, det var en intressant sak att PP inte kunde skrämmas bort från att delta i demonstrationen.

Undrar om man kan kalla 'blockeringar' för en icke-antagonistisk motsättning?

Intressant film. Borde den inte rensas från YouTube innan folk får konstiga ideer?

Jan Wiklund sa...

Filmen har legat på youtube i flera år. Men det verkar som om RSA har slutat göra såna här filmer, se http://www.thersa.org/events/rsaanimate. Kanske nån sponsor drog tillbaka pengarna.

martin sa...

Jag sitter hela dagarna och jobbar på rationalisering av en industri som inte utvecklats sedan den uppstod i slutet av den industriella revolutionen. Vi fick för någon månad sedan första delen av en robot levererad. Det jag gör är att rationalisera ett avancerat hantverksarbete till ett odrägligt McDonalds typ arbete. Det är en något som i det system vi lever nu skulle skapa ett eländigt daglöneri för en stor del av befolkning.

Samtidigt spelar jag givetvis Neo-luddist-musik på spotify. Det är vackert.

Men jag är ingen unabombare, internet, datoriseringen, 3d-skrivare osv visar att friheten kan skapas precis som Marx sade ur teknologin, den kapitalistiska produktionsaparatens utveckling och profitkvotens falande tendens. Det sista är nyckeln, tryck profitkvoten emot noll så fort det bara är möjligt, kapitalet betalar för att skapa det samhället.

På firman gjorde jag boken "Manna" av Marshal Brain till obligatorisk läsning. Jag förklarade att vad vi skapar här beskrivs i första delen av den korta boken, att det är i den första boken som friheten finns. Den andra delen av boken beskriver en "utopi" uppfunnen av en som är fast i ett tänkande skapat i ett extremt konsumtionssamhälle, som inte inser att frigörelsen beskrevs i första delen av boken.

Samtidigt som jag jobbar med min lilla bit, så sitter jag i mten med mycket mer influenciella konsulter i vår ankdam. Han beskriver för mig planen för proletarisering av läkaren, hur det i indien sitter indier och tittar på röntgenplåtar 10 timmar om dagen. De är världens skickligaste röntenuttolkare i världen, men landstingen står ivägen. I bakgrunden sitter en dator och loggar varje röntgenplåt, varje expertutlåtande. Det yrke vi trodde alltid skulle ha status håller också på att rationaliseras.

Lean Six Sigma är en revolutionär princip, denna managementstrategi kommer, tro det eller ej, från Sovjet. Den officiella storyn är att den kommer ursprungligen från Toyota och Motorola, men tjejen och jag har gjort efterforskningar. Jag vet från min egen vetenskap att hälften av allt häftigt är stulet rakt av från Sovjet och dessa stater, jag sa till tjejen att varför skulle det vara annat inom din vetenskap?

Med Lean Six Sigma, söker eliten att skapa Ayn Rands "dystopi", ett hav av fattigdom där det enda vi möts av är Lean Six Sigma systemet, i kontakt med läkaren, i kontakt med skola osv. De vanliga folkets hus, som tryckts ned i proletariat status av profitkvotens fallande tendens, är byggt med ett Lean Six Sigma system. Det som fok har råd med är Lean Six Sigma produkter. Detta är vad den fallande profitkvotens tendens som tvingar fram i detta finna Ayn Rands fina öar av kapitalism, där en krympande eit lever loppan och kan köpa sig fri från Lean Six Sigma vården, där de kan köpa produkter som inte är "leanade". Men de förstår inte Lean Six Sigma maskinen, de förstår inte profitkvotens fallande tendens. Lean Six Sigma maskinen kommer då havet av fattigdom, ur vilka fristäderna öser sin rikedom, har plattats ut, så kommer profitkvotens fallande tendens och Lean Six Sigma maskinen att börja krama dem. Undan för undan kommer samhällsprincipen, kommer maskinen att nöta på Ayn Rands fristäder. Tills maskinen har slukat hela världen, då profiterna avskaffar sig själv i jakten på högre profit i en ständigt accelererande avtagande tendens hos profitkvoten.

Vi behöver inte avlossa ett enda skott. Precis som kapitalet byggde en ofattbart enorm produktionsapparat i Kina, så kommer kapitalet till slut att begå ett långsamt självmord. Ett självmord som de är helt maktlösa att hindra lika lite som de kan sluta vara giriga.

Marco sa...

Ja PP tom själva tog initiativet och kontaktade demo ledningen för att vara med senare istället för att organisera sitt eget om jag uppfatade det rätt.

ja och om vi i vänstern öppnar up oss mer och framförallt lägger ner identitetspolitiken som tagit över nu.

filmen påpekar ett samanhang som boken "jämlikhetstanken" var inne på när man kommer till en gräns när ekonomin täcker grundbehovet så gör det oss inte "lyckligare"

det här kanske hänger ihop en hel del när större delen av arbetarklassen i väst nåde upp till den grundnivån så försvagades den materielaintresse rörelsen ytligt nivån.

men den materialt baserade intressena för arbetarklassen finns fortfarande där (makten & frihet och lika tillgång till information/kunskap) snarare en "brödet" tror delar av "pirat rörelsen" om vänstern öppnar sig mot dom. kan hjelpa till att återgå till en arbetarörelse baserat på klassintressen snarare en minoritetsrätts frågor o liknande.

P.S viktigt att påpeka att just programerare har blivit allt mer proletariserad branch med "fordistiska" principer och skapa/stärka en arbetarklass identitet hos denna grupp

martin sa...

Marco,
alla yrkesgrupper håller på att proletariseras i en takt vi inte sett maken till sedan industrialiseringen.

martin sa...

Ok, jag skriver ganska slarvigt i vanliga fall. Men efter 3 belgiska öl, blev begripligheten inte precis bättre.

Men poängen är att det införs arbetsdelning överallt numera, det blir inte bra i början, men arbetsdelningen var automationens första steg. Arbetsdelning accelererar profitkvotens fallande tendens, vilket underminerar kärnan i det kapitalistiska systemet. Det är också en proletarisering av stora yrkesgrupper, Marco nämnde programmering, jag tog upp läkare och det arbetas med kemister. Det är de jag känner till, men det sker givetvis på många andra områden. Sen är de nya managementteorierna så kvantitativa, så rationella och styrda att de kan betraktas som en maskin.

Björn Nilsson sa...

Det som Martin pekar på är att den borgerliga iden om en ständigt växande "medelklass" inte stämmer. I stället sprider sig proletariseringen när småägare (bönder och hantverkare)förvandlas till arbetare och tidigare självständiga och högt värderade yrkesgrupper förvandlas till ... just arbetare. Det vill säga personer som måste sälja sin arbetskraft för att överleva, även om de maskeras som "företagare" med F-skattesedel. Marx hade rätt. Hur gör man politik av det, och knyter det samman med den teknisk-vetenskapliga revolutionen?

Karl Malghult sa...

Apropos vad jag skrev ovan, RSA har släppt en ny film nu den 25 september:

http://comment.rsablogs.org.uk/videos/


Vad jag förstår arbetar filmtecknaren på en tämligen ideell basis, då är det lätt att tiden äts upp av annat.

Marco sa...

jo att medelklassen går under (eler splitras i en proletär och en borgligare del) e nått jag ser. syftade specifikt på programerar gruppen pga ämnet
och dom har inte samma historiska status utan varken facklig eller skrå tradition. som kan vara en öppning för "röda fack"

https://twitter.com/maforbundet

nyfiken på detta "fackförbund" kan finnas hoppfulla tendenser där om det e något som kan organisera yrket.

ja att göra politik av det e frågan.
RSA filmen påpekar ju verkligen makten över arbetet (jag har inga kontors erfarenheter så trodde det var mer fritt en det låter på videon)
och att gränsen mellan "work and labour" i just dom har brancherna där open source e bra exempel sudas ut... men de flesta arbetaryrken e gränsen allt tydligare. kapitalet har intresse att ha det så. men vilka möjligheter finns att förändra det?
(tänker lite på gamalt jag hörde om att offentlig sektor kan expandera och erbjuda tvättning av kläder osv)

ja intresanta filmer underskatta inte vilken tid som krävs för att göra en ser lättare ut en vad det e

martin sa...

Regeringens fallguy(Häggnånting i KD) var ute idag och kastade ut tanken på landstingets avskaffande i media. Klart det inte var förankrat i nån demokratisk process, det är en teknokratisk plan och planer är mäktigare än nån parlamentarism. Planen att trycka ned läkaren i proletarisering är kanske poetisk rättvisa någonstans...

Björn Nilsson sa...

Harry Bravermans 'Arbete och monopolkapital' kan vara ett bra lästips och kanske ännu kan hittas på bibliotek. Täcker mest utarmningen av arbetarjobb men kommer även in på proletariseringen i den tidiga databranschen och hur kontorsjobben kom med i rationaliseringssvängen.

martin sa...

Marco,
det var intressanta filmer. Jo, jag har också sett datavärldens utveckling då hälften av mina vänner är datakillar, de var iofs de tidiga in och en majoritet av dem tillhör en ganska ok medelklass. Men flera av dem har en helt annan situation numera och vissa har lämnat branschen.


Insåg att jag var otydlig, den konsult som berättade för mig om planen för proletarisering av läkarkåren ansåg att landstingen stod ivägen. Det är självklart att avdemokratisering är nödvändig för en teknokratisk plans framgång, för att ta leanandet till sin spets så krävs centralisering och avdemokratisering av sjukvården.

Björn Nilsson sa...

Databranschen delades raskt upp i en liten överklass av högt kvalificerade systemerare och programmerare, grupper av programmerare som gjorde rutinjobb, och så en outbildad underklass av stansoperatriser.