måndag 2 september 2013

Hammaren och spikenJag vet inte vem som ursprungligen kläckte etiketten "Vlad the Hammer" avseende Vladimir Putin, men den internationelle journalisten Pepe Escobar har gjort den känd. Här ser vi en teckning av brassen Latuff där "Vlad Hammaren" har slagit i några spikar så att imperialistgamen inte kan ge sig på Syrien. Men spikarna har uppenbarligen tillhandahållits av förre kinesiska premiärministern Hu Jintao. 'Hammaren och skäran' bytt mot 'hammaren och spiken', så att säga. - Och nu slås ju ytterligare spikar i av krigströtta och misstänksamma opinioner i Europa och Nordamerika, samt oroliga element i de härskande eliterna. En mycket intressant utveckling.

För övrigt skriver min maoistiske favoritbloggare (se not) i Kanada om vänsterns och bombvänsterns hållning till vad som händer i Syrien. En del handlar om åsikter som man kanske inte ser så mycket av i Sverige (utom hos några isolerade knäppisar), men ändå läsbart.

(Och här var noten: jag känner bara till en maoistbloggare med stil, nämligen doktor Moufawad-Paul i Kanada. Om någon vet någon annan, med stil alltså, så meddela gärna mig!)

7 kommentarer:

Abi sa...

Intressant att du utnämner Moudawad-Paul till 'din maoistiska favoritbloggare' när han uttalat står för en politisk linje som du, när den framförs av svenska radikaler, är mer eller mindre allergisk mot. Jag talar såklart om folkkrigets allmänna giltighet - i tredje världen såväl som i den första:
http://moufawad-paul.blogspot.com/2012/02/on-protracted-peoples-war-as-universal.html

Jag misstänker att du hade haft svårare för denna bloggare om han inte befann sig på 'säkert avstånd', för det finns inga tvivel på att Moufawad-Paul hade gett hjärtligt stöd till upproret i Husby.

Björn Nilsson sa...

Jo, du har rätt, hade tänkt skriva lite separat om den gode Josh och även nämna vissa saker som jag sätter frågetecken för ... man behöver ju inte vara hundra procent för eller emot för att tycka att han har en massa intressanta synpunkter! - Husby, luktar det inte lite FSA om den gruppen? Plundrare utan politisk agenda.

Abi sa...

Nej, jag tycker inte det luktar FSA om ungdomlig upproriskhet i ett grovt eftersatt område. Snarare ett hälsotecken bland en allt för liten del av Sveriges ungdomar.

Jag förstår inte hur du kommer fram till att FSA saknar politisk agenda? Jag ser en agenda såväl storpolitiskt (allians med imperialismen och dess lokala vassaler) som nationellt (sunnisekterism). Av dessa två är det - åtminstone för de av oss som likt JMP tillämpar ett av Mao influerat analytiskt perspektiv - den första aspekten som definierar FSA (JMP talar om huvudmotsättningen i världen som varandes imperialismen - förtryckta massorna) - men det gör FSA knappare mindre politiskt.

martin sa...

Jag ser händelserna i Husby som en intifada. Det är ungdomar som utsätts för systematiska kränkningar. De är maktlösa och kan inte göra något annat emot förtrycket än kasta sten.

Du måste förstå att REVA pågår fortfarande. Att polisen trackasserar ungdomarna i dessa områden. Förtrycket av dessa ungdomar är systematiskt, de tackasseras av polisen, de marginaliseras på en arbetsmarknad, de möts av fördomar hos soc, hos AF och hos FK.

Björn Nilsson sa...

Kommer tillbaka med en ny kommentar som tar in 'Husby' i ett mer omfattande sammanhang. Det finns fler trådar att knyta an till i den här diskussionen.

martin sa...

Björn,
inför den bör du kolla upp andra saker som kvantitativ metod gett oss. Linköpingsmodellen och kronobergsmodellen, två exempel på systematiska trackasserier som drabbar vissa ungdomar, kvantitativ samhällsvetenskapen skapar självbekräftande modeller på systemrespons, skapar systematisk förföljelse och förnedring.

Björn Nilsson sa...

I stora drag färdig. Kommer nog i morgon.