fredag 22 maj 2009

Ny stjärna på blogghimlen


En ny stjärna på blogghimlen är finansminister Anders Borgare. Ekonomi, arbete och politik heter skapelsen som sjösatts alldeles nyligen. Hästsvansen hade kanske varit vitsigare.

För att vara läsbara bör blogginlägg vara ganska korta eller uppdelade i partier med underrubriker och lite bilder här och där - det är ju jobbigt att läsa från en skärm. Författaren meddelar dock att han kommer att bryta mot korthetsprincipen och börjar med ett inlägg som betitlas: En försiktig finanspolitik är ansvarsfull. Det är lika upplysande som att säga att en ansvarsfull finanspolitik är försiktig. Det låter alltså ganska intetsägande.

I stort sett handlar inlägget om att Borg som politiker tycker att han förstår ekonomin bättre än ekonomerna i regeringens Finanspolitiska Råd. Jag antar att man kommer att ta upp den handsken exempelvis på Ekonomistas. Jag har haft frågan om Rådets kritik mot regeringen uppe tidigare.
Eftersom jag är misstänksam mot ekonomer så vill jag inte omedelbart säga att Borg har fel. En insiktsfull politiker med mycket praktisk erfarenhet kan nog fatta smartare beslut än ekonomer som är mer bundna till sina mer eller mindre verklighetsfrämmande modeller.

Men jag har hela tiden misstanken att regeringens "försiktighet" mer har att göra med att man vill rasera den nordvästeuropeiska typen av välfärdsstat och ersätta den med en anglosaxisk variant där underklassen verkligen får veta att den är underklass. Det lyser igenom att Borg är rädd för att åtgärder som vidtas under en lågkonjunktur kan leva kvar även när det blir bättre tider. För om det sker, exempelvis genom de extra tilldelningar som Rådet föreslår, blir ju nedmonteringen av Folkhemmet svårare.

Naturligtvis skulle man ju kunna tänka sig att när det är lågkonjunktur skulle det kunna vara förmånligt att springa ut och handla upp och sysselsätta resurser som annars ligger i träda, men det verkar inte som om man är "ansvarsfull" om man tänker på det sättet. - Nä, läs Borg själv om du är intresserad av hans tankar, det är bra att de kommer ut i den här formen också!


Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Valfusk?, Kaj Raving skriver Köttfri dag, något för EU att uppmuntra, Jinge skriver Hypen kring Dawit Isaak, Baskien Information skriver Organisation inför EU-valet bannlyst och fångnytt, Kristoffer Ejnermark skriver Yttrandefrihet versus hets mot folkgrupp

Inga kommentarer: