måndag 18 maj 2009

Hur få regering och finansminister att lyssna?

"Regeringen och finansminister Anders Borg står allt mer isolerade med sin passiva och kamerala finanspolitik" skriver Kjell Rautio på bloggen Utredarna.

Det ruskiga med "procykliskt" som det varnas för nedan betyder uttryckt på annat sätt att högre arbetslöshet och högre kostnader för kommuner och landsting kommer att göra konjunkturcykeln ännu djupare och besvärligare att ta sig upp ur. Motsatsen är "kontracyklisk", vilket innebär att regeringen stoppar in extra pengar i exempelvis kommunerna under en lågkonjunktur för att de inte skall behöva avskeda folk och därmed spä på arbetslösheten - men det innebär också att staten drar in pengar när det är högkonjunktur för att minska överhettning och verkan av den krasch som så småningom kommer. Man samlar i ladorna under goda år för att ha i reserv för de dåliga åren helt enkelt. Ungefär det recept som Keynes och andra förordade.

Nå, Rautio skriver vidare:

SKL [Sveriges Kommuner och landsting], statliga Konjunkturinstitutet, akademiska forskare, regeringens eget finanspolitiska råd, ett otal bankekonomer, fackförenings- och arbetsgivarekonomer säger alla idag unisont att det är helt nödvändigt att finansministern så snart som möjligt överger sin passiva hållning. Annars riskerar personalneddragningar och kommunala skattehöjningar att, som Calmfors varnat för, börja verka procykliskt. Därmed försvåras krisbekämpningen och vi får se onödigt kraftiga nedskärningar i välfärden och en arbetslöshet som långsiktigt försämrar landets konkurrensförmåga.

Den fråga som många ställer sig idag är: Vad krävs för att man skall få finansministern och regeringen att lyssna?


Tja, kan det hjälpa med en stadig knölpåk kanske? Eller säga åt Anders Borgare att han kommer att få hästsvansen avklippt om han inte sköter sig!
Från Konfliktportalen.se: kimmuller skriver Let’s try some pöbelvälde, Björn Nilsson skriver Elitklasser, elitskolor?, jesper skriver Vad var det vi sa? – Finanskapitalet, krisen och makten, Jinge skriver Mötet mellan Netanyahu och Obama, Anders_S skriver Idiotiska frågeställningar i media kring partiledardebatten, Krastavac skriver Augusti till augusti: Anställd, varslad och uppsagd

3 kommentarer:

Kerstin sa...

Det allra sorgligaste är ju att Göran Persson på sin tid, gjorde något liknande, ägnade sig åt att skära i välfärden och att montera ner stora delar av den offentliga sektorn, varmed han ökade på arbetslösheten och förvärrade krisen den gången - han också!
Vi hade ju de facto inte återhämtat vad den krisen kostade oss när den här krisen slog till.

Björn Nilsson sa...

Det finns långa konjunktursvängningar. Inom dessa längre vågor finns det kortare upp- och nedgångar. Jag antar att såväl Persson som Borg finns inom samma långsiktiga nedgång som då och då avbryts av uppryckningar i stil med IT-bubblan och senare tiders bubblor i råvaror och fastigheter. Sett i detta perspektiv av långsiktig nedgång är det svårt med varaktiga och stabila återhämtningar - såvida man inte ändrar politiken radikalt.

Kerstin sa...

"Ändrar politiken radikalt", var ordet, sa Bull!