måndag 11 maj 2009

Finanspolitiska rådet mot regeringen

Kan man tro att regeringen är desorienterad och/eller handlingsförlamad, eller att den faktiskt vet vad den gör när den inte gör så mycket i den pågående krisen? I det senare fallet kanske den har en plan, en idé om hur den vill att samhället skall se ut. Och då är den låga aktiviteten och den skenbara klumpigheten i politiken kanske väl genomtänkt?

Regeringens Finanspolitiska råd har synpunkter på en del saker som bör göras, enligt Sveriges Radio,

Förutom höjda statsbidrag till kommunerna, pekar rådet nu på stöd till upprustning av kommunala bostäder, tillfälligt sänkt skatt för pensionärerna och en extra skatterabatt för låginkomsttagare, allt för att stimulera ekonomin.

Lars Calmfors tror att förslagen kan minska arbetslösheten med ungefär en halv procent.


Det måste väl vara minskning med en halv procentenhet han menar antar jag. Exempelvis från åtta till sju och en halv procents arbetslöshet. Men det handlar ju både om att minska arbetslösheten och att se till att det inte kommer nya vågor av avskedanden, bland annat i kommunerna. Och man behöver ju inte vara någon ekonomisk Einstein för att räkna ut att just i denna period av lågkonjunktur är det alldeles utmärkt att hugga tag i oanvända resurser och sätta dem i arbete, exempelvis vad det gäller upprustningen av bostäder. Det låter billigare än att försöka göra samma sak under högkonjunktur.

Men finansminister Anders Borgare fortsätter med sitt falskklingande "ansvarstagande":

Vi delar inte deras bedömning att det behövs stora ofinansierade utgiftsökningar, utan vi har haft en kraftig försämring av de offentliga finanserna men vi har fortfarande marginaler som gör att vi kan möta en svagare utveckling. Att redan idag spela bort de marginalerna tycker inte jag vore ansvarsfullt,

Ofinansierade? Höll inte regeringen på med en massa skattesänkningar för ett tag sedan? Var det ansvarsfullt? Det låter nästan som fyllot som supit upp hushållskassan och sedan gnäller att pengarna tagit slut när familjen vill köpa mat!

Kanske Alliansen tänker vänta till valrörelsen nästa år - och då börja ösa ut pengar?

På Ekonomistas-bloggen finns synpunkter från en medlem i rådet, Martin Flodén (han polemiserar mot ett knasigt uttalande från Mats Odell):

Grunden för en god konjunkturpolitik är att den offentliga sektorn inte ska strama åt under en lågkonjunktur (i grundkursen i makroekonomi får man lära sig att de offentliga utgifterna bör öka i en nedgång). Trots att skatteintäkterna nu faller kraftigt har vi inte en offentlig-finansiell kris. Vi har, särskilt i en internationell jämförelse, mycket starka offentliga finanser. Det finns därför inget behov av åtstramning i kommunerna, och risken att en bibehållen omfattning på de kommunala utgifterna under lågkonjunkturen försämrar trovärdigheten för finanspolitikens långsiktiga hållbarhet är liten.

Det håller jag med om. I och för sig kan grundkursen i nationalekonomi innehålla mycket underligt, men den här tumregeln om offentliga utgifter stämmer. Men en regim som vill krossa så mycket som möjligt av den offentliga sektorn - inte av praktiska utan av ideologiska skäl - lär inte lyssna på det örat.


Från Konfliktportalen.se: kamratwot skriver Fina, rara, söta internet, Anders_S skriver Gör om rättegången mot Pirate Bay!, Jinge skriver Påvens besök meningslöst?, slutstadium skriver Vad snutar vill ha, salkavalka skriver KRISEN PÅ DAGENS KONFLIKT, salka skriver Management-by-otrygghet

Inga kommentarer: