tisdag 12 oktober 2010

Arnes normer i repris

Här är något jag publicerat tidigare på bloggen, men det var för 2½ år sedan och en repris kan sitta bra. Det handlar om "Sex normer för saklighet, mot missbruk av känslorna" som man hittar i Arne Naess, Livsfilosofi, Natur och Kultur 2005, sid. 71-72. Tänk om man kunde köra ner de här normerna i halsen på folk som är israelfantaster, som är för eller emot sverigedemokraterna,  är extremliberaler eller skränfockar i största allmänhet.

1. Håll dig till ämnet.

2. En formulering som i en allvarlig diskussion har till syfte att återge motståndarens synpunkter, måste vara sådan att motståndaren finner återgivelsen adekvat.

3. Ett inlägg bör inte lida av flertydighet av den art att åhörarna eller läsarna blir vilseledda att tolka motståndarens uttalande på ett ofördelaktigt sätt.

4. Tillskriv inte motståndaren ståndpunkter som vederbörande inte håller med om. Argumentera inte mot fiktiva eller konstruerade motståndare.

5. En framställning bör inte göras på ett sådant sätt att åhöraren eller läsaren får en skev bild som tjänar en parts intressen på bekostnad av andras.

6. Kontext eller yttre omständigheter som inte har med saken att göra, bör hållas neutrala.

Jag antar att alla våra debattförstörare aldrig kommer att gå med på det här.
Ett alternativt förhållningssätt i debatten? Se tidigare inlägg med liknande bild, inklusive kommentaren till inlägget. 

Inga kommentarer: