tisdag 12 oktober 2010

Ned med enväldet!


Den här bilden är några veckor gammal, men tyvärr förmodligen fortfarande aktuell. Skall det inte vara möjligt att få slut på det beklämmande monarkistiska enväldet!? Kan man inte befria Daniel genom att sätta honom på ett älgpass någonstans bortom Ockelbo - och så glömma bort honom?

16 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Det kommer aldrig att ta slut. Snarare blir det värre och värre. När Victoria blir på smällen kommer extraupplagorna att slå rekord på rekord. Och sedan ska syrran gifta sig och bli på smällen och sedan ska ungarnas uppväxt följas...
Det behövs att man blir eremit i en grotta Långtbortistan för att komma undan eländet.

Teckentydaren sa...

Ogudaktigheten hos vänstern är skrämmande, vårat vördade statsöverhuvud är Guds smorde, tillsatt av Gud för att vaka över och leda oss enkla själar i vår vardag till den smala vägen som till himmeln bär. Där till och med utförsäkrade kan få en plats om de bara utan knot godtagit sin lott.

Har vi inte av Gud tillsatt överhet kommer den lilla randstaten att moraliskt förfalla och misären breda ut sig. Tur att vi har Björklund som vet att dana våra unga i denna den rätta läran så inte kätteriet breder ut sig.

Som av en händelse fick två stycken som står för Borgs habila ekonomideologi årets pseudonobelpris - riksbankens ekonomipris. Den som tror på slumpen kan förstås få för sig att det var en ren tillfällighet att den vetenskapligt oförvitliga nomineringskommittén kom fram till detta visa beslut, men jag tror att det var som med Maradona det var Guds osynliga hand som ingrep och styrde upp kommitténs beslut.

Vi lever numer i ett välsignat land som har Gud på sin planhalva.

Björn Nilsson sa...

Om Gud är god kommer republikaner att tilldelas ett gott och jämlikt paradis, medan "Guds smorde" får en omgång smörj i stället! Och det kanske kan tilldelas vissa ekonomer också.

Kerstin sa...

Teckentydaren:
Näpp, den här kungen är inte Guds smorde, för han är inte krönt, och det är under den ceremonin, om jag inte missförstått saken, som prästen smörjer kungen å Guds vägnar :-).
Alltid något. En viss modernisering i alla fall.

Pierre Gilly sa...

Det finns en fin hyllningslat till monarkin, prins daniels pung, Av kretinoch pleti, som kunde bli var nya nationalsang...

Björn Nilsson sa...

Kerstin har faktiskt flera poänger här: Gustav V blev inte krönt när han efterträdde Oskar II 1907, trots att så föreskrevs i den dåvarande grundlagen. Och därmed borde egentligen den svenska monarkin ha förklarats upplöst på grund av grundlagsbrott. Den gamla grundlagen gällde till 1970, så även Gustav VI Adolf bröt mot den. Men monarkisterna och politikerna blundade för detta.

Teckentydaren sa...

Grundlagar är inget som respekteras speciellt av våra världsliga makthavare, det har vi ju inte minst kunnat se under EU cirkusen när man mot utsikten om välbetalda uppdrag i Bryssel sålt ut fädernas land till de utländska krämarna.

Man kan även starkt ifrågasätta om monarkin uppfyller grundlagen när det gäller att ha den rätta läran. Som jag förstår det ska de vara troende, det räcker inte med att vara passiv medlem i typ Svenska Kyrkan. I och för sig kan fråga sig om lagen menar att det räcker med att ha den rätta läran eller om de måste vara medlemmar i ett samfund som bekänner sig till den himmelsgudsläran.

"... att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten."

Ett offentligt husförhör på katekesen och chansen att vi med stöd av grundlagen kunnat förpassa innevarande familj till utanförskapet hade varit stor.

Björn Nilsson sa...

Eftersom det verkar lagligt att muta kungligheterna kanske det snarare är mammonsdyrkan och självdyrkan de bör ägna sig åt än protestantiska hårklyverier?

Carl Jacobson sa...

Kerstin har helt rätt om detta "att smörjas till konung". Jag har alltid hävdat att Sverige inte har någon kung, eftersom han inte är krönt och smord.

Prins blir man om man föds i en kunglig familj, men kung blir man per definition genom kröningsceremonin. Prins Carl Gustaf, alltså!

Björn Nilsson sa...

Dags att marschera mot slottet och runka perukerna av usurpatorernas huvuden!

Teckentydaren sa...

Vad säger Björklund den kristna tron bannerförare om denna kulturskymning i det traditionsbundna kristna landet.

Undersåtarna kräva en riktig knug, inga osmorda halvmesyrer.

Björn Nilsson sa...

Ehh, du menar "banérförare", väl? En flagga fastspikad på en stång, buren av någon som kan kallas förare - führer om vi talar tyska.

Teckentydaren sa...

Jo jag menade nog det, jag *skäms*.

Utdelar språkpolisen böter för ett sådant brott eller blir det rent av inlåsning på vatten och bröd på obestämd tid?

Om man lovar bot och bättring (och noga korrekturläsa) kan det då inte bli fråga om villkorligt?

Björn Nilsson sa...

Hm, kanske inlåsning på en korrektionsanstalt under strängt överinseende av major Björklunds specialkommandos av lärare (modell Stig Järrel i Hets) kunde vara något, och inget utsläppande igen förrän olämpliga felstavningsbeteenden rättats till. I svåra fall kan man ju tänka sig att den speciella inriktningen på kristendom som gemensam värdegrund bör åberopas, och syndaren därmed blir korsfäst å närmaste galgbacke.

Teckentydaren sa...

Det var väl vad man kunde vänta sig i Björklunds kristna värdegrunds Sverige, ingen misskund med missdådarna.

Matteus 18:8
"Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden."

Det är väl inget att be för när händerna förleder en in i det syndiga felstavningssträsket.

Matteus 13:41,42
"Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder."

Det ser inte bättre ut än att Björklund och alliansen är dessa änglar som sänts ut av människosonen, alla som lever enligt lagen blir utförsäkrade och fyller på den brinnande ungen med arbetskraftsutbudet.

För vänstern blir det bistra tider i Björklunds nykristna alliansland.

Matteus 25:41
"Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar."

Björn Nilsson sa...

Jajamensan, här är det ord och inga visor! Ordnung muss sein!