fredag 1 oktober 2010

Judiskt skepp till Gaza - det gamla vanliga ...Det här skrev jag om i juni. Hur gick det nu med detta nya försök, nu rent judiskt, att ta ett fartyg förbi blockaden till Gaza? - Som vanligt, fartyget blev angripet och folket ombord misshandlat av israeliska knektar. Business as usual, alltså. Skall man därmed anta att alla försök till fredligt blockadbrytande därmed är uttömda, och att det kommer att krävas eskort av krigsfartyg? Vad säger exempelvis den mosaiska församlingen i Stockholm om det här? Är det israeliska beteendet acceptabelt även när det är judar som misshandlas?

Inga kommentarer: