lördag 30 oktober 2010

Miss?

Man kanske kan minnas det här citatet (jag har kursiverat de mest centrala orden) ...

Bourgeoisin har överallt, där den kommit till makten, förstört alla feodala, patriarkaliska och idylliska förhållanden. Den har obarmhärtigt slitit sönder de brokiga feodalband, som band samman människorna med deras naturliga ledare, och icke kvarlämnat några andra band än det nakna intresset, det känslolösa "kontant betalning". ... Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och istället för de talrika lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten allena. Den har, kort sagt, i stället för den i politiska och religiösa illusioner höljda utsugningen satt den öppna, skamlösa, direkta, kalla utsugningen.

... med anledning av det här:


Miss?  Attityden påminner lite om ett annat fall jag skrev om här. Gamla kärringar (och gubbar antar jag också) skall passa sig jävligt noga i det nya fina liberal-samhället där marknadsfrihet råder. Här får man inte vara trött och virrig i huvudet, för då kommer en marknadsliberal och sparkar en över kanten!

Och det inledande citatet? Jo, det kommer från Det kommunistiska partiets manifest, 1848.

3 kommentarer:

/lasse sa...

I det nyliberala samhället gäller det att vara vaken, alert och kunna betala, klarar man inte det har man ingen rättighet att finnas till i det samhället. Vad trodde tanten, att det skulle finnas humanism i vårt nya samhällssystem.


"Den 85-årige kvinnan bodde i Hörby och fick besök av hemtjänsten som såg till att hon tog sin medicin.
När en i personalen från hemtjänsten upptäckte att medicinen saknades rapporterade dock personen det inte vidare.
"

Hemtjänsten är redan en yrkesgrupp som förmodligen har bland den lägsta sociala statusen, här kan man fylla på med vad som helst som inte platsar nån annanstans, det är förmodligen bl.a. just dessa som den galne professorn i nationalekonomi Radetzki tycker ska arbeta för en eller ett par tusenlappar i månaden.

Om där nu är någon som bryr sig och driver fallet kan det nog vara troligt att hemtjänstpersonalen kan dömas för vållande till annans död eller något sådant, systemfel som gör folk högre upp ansvariga döms sällan eller aldrig. Lokförare, sjuksköterskor där går väl så att säga gränsen kan man sätta dit dessa gör man det, ovanför denna nivå utdöms sällan ansvar.

Björn Nilsson sa...

Kanske vore lika bra med ättestupa?

/lasse sa...

Det är nog ingen dum ide, vi har förstås inte råd med gamlingar som varken gör nytta i produktionen eller i arbetslösheten och undersysselsättningen som varnande exempel vilket disciplinerar det annars oregerliga löntagarna så de som förtjänar det kan få sin obeskärda del.

Vi ar helt enkelt inte råd med de äldsta med den politik som numer förs här i landet. Vi kan inte ha dessa gamlingar att försörja när vi har så många som vi måste försörja för att uppfylla diktaten från de ekonomiska översteprästernas NAIRU påbud, de har förvisso ingen empirisk grund men tron är stark nog att försätta berg av förnuft.