tisdag 26 oktober 2010

Lästips vetenskap

Varför inte ägna en stund åt att läsa den här artikeln om biologi som författats av prof. Erik Svensson och Pia Gustafsson (där ES = bloggkollega Biology and Politics) och en svarsartikel av fil.dr. Kerstin Berminge (alias bloggkollega Kerstin på Motvallsbloggen)? Jag tycker att det blev flera intressanta vinklar hur man kan se det där med biologins betydelse för att förklara det mänskliga samhällets utveckling, och omvänt hur samhällets utveckling skapar olika biologiska förklaringsmodeller för att passa rådande politiska trender, och en eventuell socialistisk framtid.

Det är trevligt med trevligt sällskap

Är människan i grunden altruistisk eller egoistisk? Och vad betyder det för socialismen? Varför inte se det så här: om människan är altruist är det inget problem med socialism och samarbete. Är människan egoist så är socialism av rent egoistiska skäl det bästa alternativet för att överleva. Värsta alternativet är egoistisk egoism där en tanklös kortsiktighet ödelägger alla framtidsutsikter. Vassego och välj! Hade jag varit med i debatten kanske jag hade påpekat att vi lever i biologiska system som alltmer knyts samman via världsomspännande elektroniska nätverk, och tror någon att det inte kommer att återverka på den mänskliga hjärnans arbete så torde det vara feltrott!

Inga kommentarer: