fredag 10 december 2010

Det behövs en rörelse ...

I föregående inlägg nämndes Fas3, i sig en obehaglig företeelse som lockar till missbruk - de som är lite starkare får en chans att utan större risker ge sig på de som inte är så starka. Nu är det Myrorna (trodde de skötte sig bättre, och jag undrar hur representativa för fuskarna de är) som är i hetluften. Fas3-are har tagits in som ordinarie anställda vad det gäller arbete - men inte vad det gäller formella anställningsförhållanden:

Enligt reglerna för fas 3 får de berörda bara utföra arbetsuppgifter "som annars inte skulle utföras". Men Myrornas regionchef Paulina Hellebuyck säger att någon sådan åtskillnad inte förekommer på Myrorna.

– Vi vill inte undanhålla några arbetsuppgifter från dem som kommer till oss som arbetstränar och praktiserar, för de kommer till oss just för att lära sig och utvecklas. Om man får möjlighet att praktisera i en butik så ska man också få chansen att lära sig alla uppgifter, för att på så sätt öka sina chanser att komma ut och få en egen riktig anställning i en butik, säger Paulina Hellebuyck.
OK, regler är regler, men Myrorna ägs av Frälsningsarmén och kanske lyder under någon högre lag än Svea Rikes jordiska? Eller om man skall ta till ett ryskt talesätt som lyder "för dårar gäller inga lagar"?

Hur som helst: Det borde vara ett givet mål för "rörelsen", för såväl de politiska som fackliga grenarna av arbetarrörelsen att hugga in här och ställa till ett jäkla liv. Men har man hört något om det? Som påpekats i samband med mitt föregående inlägg så kommer det här att bidra till den lönesänkningslinje som bedrivs på många fronter numera. Någon på facket borde väl spritta till och undra vad som pågår?


När stora och små skurkar hotar folket skall de få känslan av att en stor fara närmar sig väldigt fort och beslutsamt!

Jag kan naturligtvis inte gå i god för alla detaljers riktighet, men här är en bloggpost som handlar om ungefär samma sak ... nämligen om hur skumma "affärsmän" släpps loss i det kaos som är bostadsmarknaden i storstäderna. I stället för en social bostadspolitik håller man på med ombildningar av hyreshus till bostadsrätter, och man kan fråga vem som i längden kommer att vinna på det? Det handlar om spekulation, och som alla vet (eller åtminstone borde begripa) gäller det att inte bara vara snabbt in, men också snabbt ut, när det gäller sådana affärer. Med andra ord: den som vill ha en bostad att bo i, och inte använda som spekulationsobjekt, bör undvika att delta i omvandlingar.

Men trycket är hårt, den ena isolerade gruppen efter den andra utsätts för ombildarnas/spekulanternas attacker, och då blir det svårt att stå emot. Hade det funnits starka folkrörelser mot det här hade ombildarna inte haft stora chanser - vid första attacken hade hela rörelsens resurser kunnat kopplas in, med politiskt och juridiskt och allt annat tankvärt stöd. Men nu har vi ju den sorgliga situationen att det är räven som får vakta hönsgården, och "rörelsen" tycker det är bra ...

Sammanfattningsvis: för en rörelse som verkligen vill hugga in på saker och ting så finns det hur mycket som helst att ... hugga in på!

Inga kommentarer: