torsdag 9 december 2010

Len i truten (ibland)

Det är skillnad på folk och folk - en sanning som jag tror citeras ibland även i denna blogg. Somliga får veta att de inte är vatten värda trots att de inte gjort något ont, andra daltas det med ...

Jag hörde en intervju på radion idag med en företrädare för Arbetsförmedlingen (utskrift finns här). Det handlar om en ny konstig företeelse på svensk arbetsmarknad, eller om vi skall säga att den egentligen ligger lite vid sidan av arbetsmarknaden. Fas3, där folk som är i verkligt nödläge skall utföra gratisarbete för företag och där deras insats inte räknas som arbetet. Idén är att man tar in folk som gör saker som företaget annars inte skulle ha anställt någon för - ordinarie arbete skall inte utföras av folk i Fas3.  Det Fas3-jobbarna gör kallas tydligen "kvalitetshöjande insatser" och ger inte rätt till semester och liknande. Företaget får ersättning för att ta emot den här personen som gissningsvis ofta har nedsatt arbetsförmåga och/eller ålder emot sig.

Nu kom frågan upp om inte det här kunde missbrukas av företag eller organisationer. Företagare med rymligt samvete kan misstänkas, i stället för att anställa folk för att göra ett jobb och betala lön för det, ta in gratisarbetare och få ersättning för det dessutom!

– Det är naturligtvis ibland svårt att göra gränsdragningar om vad som är ordinarie arbete, men min bild är ändå att det är sysselsättning och att det är sådant arbete som inte skulle ha blivit utfört om inte de här personerna fanns, säger Eva-Lisa Höglund.
Arbetsförmedlingen anser alltså att arbetsgivarna tar sitt ansvar?
– De allra flesta gör det. Sedan finns det alltid någon som dyker upp som utnyttjar det. Men vi har styrt om våra resurser och sett till att vi lägger mer tid på just de här personerna.

Tja, man tar någon enstaka syndare i örat lite försiktigt ... det är ju skillnad mot de horder av arbetslösa och sjuka som skall tuktas och inte för ett ögonblick skall tro att de kan smita undan med någonting! Där är det ett annat tonläge, inget daltande där inte!

4 kommentarer:

/lasse sa...

Nu kom frågan upp om inte det här kunde missbrukas av företag eller organisationer.

Det är nog det mest ”oskyldiga” missbruket av det här, det riktigt grova missbruket är att det används av vår folkvalda regim för att pressa lönerna för speciellt de som redan har de lägsta inkomsterna.

Men denna regim fick det levererat på silverfat av S, dels fick man lagstiftningen som öppnade för detta, dels fick man en stor säck med pengar sen S överbeskattat inte minst de med små inkomster. ”Aktivitetsgarantin” och ”Socialtjänstlag” som öppnade för detta genomdrevs år 2000 av S regeringen med stöd av V och Mp. Det är inte heller något som kommit med alliansen det fanns redan tidigare men inte så systematiserat som nu och direkt lönepressande tidigare var det primärt kommuner som kunde ha sådan här gratisarbetskraft.

Det förstör förstås fullständigt arbetsmarknaden för mer okvalificerade arbeten. Men sånt här har troligen också vidare konsekvenser i sin lönepressande funktion.

några länkar i ämnetfinns här

Kerstin sa...

Teckentydgaren:
Nej, sådant missbruk, och vi kan vara säkra på att det kommer att missbrukas, är inte oskyldigt. Det handlar visserligen om regeringens ivriga ansträngningar att pressa ner lönerna för vanliga löneslavar, men det handlar också om att ge företagen bidrag.
Företagen missbrukade redan tidigare de bidrag de kunde få för att anställa arbetslösa, och sedan maxtiden gått ut sparkades dessa och in kom andra som utnyttjades på samma sätt. Det fanns och finns massor med fuskande företag - men dem talar man aldrig om, i varje fall gör aldrig regeringen det, inte oppositionen heller för den delen.

Det här är inte oskyldigt från något håll. Det är lönedumpning, och en modern form av den gamla lösdriverilagen och det är bidrag till de bidragsfuskande företagen. Vidrigt är det på alla sätt.

/lasse sa...

Det var inte min avsikt att negligera missbruket, men det stora problemet är att den folkvalda regimen gör detta möjligt.

Det är förstås närmast självklart att företagen gör vad de kan för att sänka kostnader. Det är förstås omöjligt att avgöra vad som annars inte skulle bli gjort, vilket förstås är en synnerligen luddig definition för att inte säga enfaldig. Varför skulle något göras om det inte behövs göras.

Samhället ska inte gå in och mixtra i marknaden på det här sättet det snedvrider konkurrensen. Men det är förstås avsikten för annars skulle det inte vara lönesänkande. Ett företag utan gratisarbetskraft kan förstås inte konkurrera med det som har det och som det dessutom får betalt för det. Inte minst inom små och medelstora företag inom servicebranscher.

Frågan är varför har inte S och LO reagerat mer de gjort, kommer ihåg en gån när det kom upp i en fråga till Östros, han svarade mest god dag yxskaft.

Björn Nilsson sa...

Om vi sätter eventuellt småfifflande inom Fas3 i relation till vad de stora företagen kan göra och vad de kommer undan med, torde Fas3 vara en småsak. Ungefär som när man jämför de stora lirarnas skattefusk med små bidragsfifflare. Det förstnämnda är allvarligare, men det senare lättare att begripa och bli upprörd över.

Östros & Co. tror väl att lågbetalda service- och tjänstejobb är framtiden för Sverige, så hans svar blir väl därefter.