måndag 27 augusti 2012

Hot/skämt?

Här har vi en karta med floderna Eufrat och Tigris. Speciellt Eufrat är intressant just nu, för den flyter från Turkiet och ner genom Syrien och Irak. Där träffar den så småningom på Tigris, och tillsamman flyter de ut i havet under artistnamnet Shatt-el-arab. Längs dessa floder uppstod högkulturerna i forntiden, med jordbruk, skrift, metallurgi - och krigföring. Rätt mycket av detta hände faktiskt i Syrien, vilket arkeologiska fynd under de senaste årtiondena visat.Nåväl, bloggen Syrper skriver ett humoristiskt (?) inlägg om att Tyskland skall förse Turkiet med simlärare. Det finns nämligen ett antal dammar över Eufrat i Turkiet, och de ligger inom räckhåll för syriska missiler. Jag vet inte hur mycket det ligger i att Syrien kan slå ut dammar i Turkiet med sitt raketartilleri, men rasar en damm (eller flera) torde det uppstå stora flodvågor som kan orsaka enorma skador och det lär behövas simkunskaper.

Man får väl anta att de olika regimernas underrättelsetjänster även läser halvofficiella bloggar som den här, och noterar att Syrien kan få för sig att bombardera dammarna och orsaka en översvämningskatastrof. En varning är alltså utskickad! Men borde inte katastrofen också drabba syrierna själva, om en jättelik flodvåg orsakas av dammrasen? - Man kan ju tänka sig att det här är ett av de extrema hot som Syrien med viss trovärdighet kan tillgripa ifall det sker en invasion från Turkiet. (En öppen invasion alltså, redan idag strömmar ju folk och vapen över gränsen på ett sätt som gör att det egentligen borde ge grönt ljus för syrierna att slå tillbaka mot aggressionen. Kanske de redan gör det, men i det fördolda.) En sorts domedagsvapen alltså, med ohyggliga följder.

För övrigt tror jag såväl syrier som irakier är sura för att turkarna dämmer upp och avleder vatten i Eufrats övre lopp. Vatten är en bristvara i den här delen av världen.

5 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Det strömmar också, föga förvånande, flyktingar till Sverige från Syrien. Vi får hoppas att de som är för kriget där också är för att Sverige tar emot fyktingar från Syrien.

Björn Nilsson sa...

Brukar det inte vara tvärtom: de som är mest för att bomba folk i Tredje världen är också minst för att eventuella flyktingar från dessa krig skall kunna ta sig hit?

martin sa...

Min Irakiske vän som även bodde en tid i Syrien sa att det där vattnet var en ständig konfliktfråga med Turkiet. Deras utbyggning av vattnet och utnyttjande av vattnet påverkar Syrien, de får liksom skiten nedströms.

Lasse,
Vet inte det jag. Liberaler är mycket för att pengar skall få flyttas hur som helst och vara fria, de menar att det jämnar ut sig till slut och pengarna blir optimalt fördelade. Men de är sällan de mest högljudda när det gäller människans frihet att röra sig i världen, inga teorier om att det jämnar ut sig och blir optimal fördelning om folk fick flytta som de vill över världen.

Karl Malghult sa...

"För övrigt tror jag såväl syrier som irakier är sura för att turkarna dämmer upp och avleder vatten i Eufrats övre lopp. Vatten är en bristvara i den här delen av världen. "

Var det någon mening med att upprepa stycket två gånger? Såg märkligt ut i texten

Björn Nilsson sa...

Nejnej, helt meningslöst, ingen baktanke alls! Jag kopierade i stället för att klippa ut och klistra in, därför blev det dubblering. Men nu är det uppstädat, tack för påpekandet!