torsdag 21 oktober 2010

Alltför läsbar?

Ibland tycker jag mig skriva ganska långt och tillkrånglat - långa meningar, fulla av bisatser, som vindlar sig fram rad efter rad utan en punkt i sikte. Men tydligen har jag missuppfattat detta. Enligt en undersökning gjord av bloggkollega Pierre Gilly tycks mina skriverier här ur LIX-synpunkt inte ligga så långt ifrån barnboksnivån!

Låter allvarligt, vad göra? - Längre meningar, fler ord med väldigt många stavelser, det kanske kan skicka upp mig en bit på oläsbarhetsstegen? Kunde Imanuel Kant skriva hart när obegripligt så borde väl jag kunna göra det också! Fler facktermer på utrikiska språk kanske vore en hjälp också. Det gäller att slå vakt om den intellektuella profilen!

6 kommentarer:

Carl Jacobson sa...

jag har givetvis ingen aning om hur relevant detta test är, men jag testade tre av mina blogginlägg, och fick "medelsvår"...

Ibland har jag bekymrat mig över att mina meningar kanske är onödigt komplicerade - med otaliga inskjutna bisatser, o.d. - men det visar ju bara hur mitt tänkande ser ut!

Jag har ingen önskan om att det skulle vara annorlunda - kanske bara en önskan ibland att jag skulle bli förstådd!

Björn Nilsson sa...

Man kanske skulle övergå till att skriva med runor, eller på sanskrit?

Pierre Gilly sa...

Ett tips: anvand bara ord med mer an sex bokstaver.

Skriver Nilsson enbart adekvata bokstavskombinationer, uteslutande bindeord, prepositioner, begagnande mången hemmasnickrade ordsammansättningar stundar ordvrängarseger.

Björn Nilsson sa...

Bra. Hur annars få kred hos kultureliten? Rådet noterat.

Knapsu sa...

Hm, kanske man skulle testa?

Björn Nilsson sa...

Tänk om du åker dit för att du använder långa och svåra ord som pappersmaskin eller bottniabanan!