onsdag 6 oktober 2010

Debatt om "elektriska vägar"

Så här skulle det kunna se ut
Jag har skrivit några gånger på bloggen om projektet "elektriska vägar". Inte för att jag tror att det är det allena saliggörande för vägtransporter, men helt enkelt för att det verkar vara ett intressant projekt. Använd sökfunktionen till höger och skriv "elektriska vägar" så får du upp alla inlägg. Jag har inte de tekniska kunskaperna för att kunna avgöra hur bra det kan tänkas fungera, däremot går det ju alltid att fundera på hur kommunikationerna skulle påverkas om det fungerar hyggligt bra. Och man skulle ju kunna tänka sig att en del produktion av gamla bensinbilar i Sverige lades om till tillverkning av fordon och stolpar och annat för "trådbussar på landsväg". Tanken var ju given när krisen rasade som värst på Volvo och Saab. Dels skulle det bli ny produktion, dels skulle förmodligen en massa teknisk utveckling sysselsätta många av våra skarpa hjärnor.

Naturligtvis kommer det mothugg. Tack till trogne läsare Jan som skickade mig en länk till en artikel i Ny Teknik där ett par lärde levererar sådana. Rubriken på artikeln uppfattar jag som tveksam: Ellastbilar dålig ersättning för tåg. Det har väl aldrig varit mening att lägga ner tågen och överföra deras transporter till väg? Snarare att elbilnätet skulle komplettera tågen och kunna vara flexiblare. En elbilslinje måste väl vara lättare att bygga, riva och dra om än en järnväg? En tung transport mellan Stockholm och Göteborg går naturligtvis oftast bäst på räls, men om man den skall landa någonstans längs vägen och sedan ut i områden där järnvägarna har försvunnit ...? Jag har för mig att under kärnkraftsdebattens dagar var det folk som hävdade att alternativa energislag inte kunde lösa alla våra energibehov och därför inte var bra. Elvägar kan inte lösa alla transportbehov, men det kan inga andra kommunikationsformer heller.

Sedan finns argumentet att EU aldrig skulle acceptera det här. Ordet "handelshinder" nämns inte, men det är väl det det handlar om när utländska långtradare stoppas vid svenska gränsen. Men man får väl helt enkelt vara tuff. Det svenska stålet biter, vik hädan EU-iter ... !

6 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Nja, dom har väl en del synpunker på kostnaderna också. Och att det med diverse budgetkrav och sånt handlar om att man måste göra antingen eller. Antingen satsa på järnväg eller satsa på landsväg.

Järnvägarna är ju klart överbelastade idag. Det är bland annat därför som det blir såna förseningar hela tiden. Om man då lägger pengarna på vägar - istället för att bygga ut järnvägskapaciteten - är det en klar signal om att det är där man vill ha transporterna.

Björn Nilsson sa...

Kostnadsbiten kan nog tas som en diskussionspost för sig, i alla fall om man kommer in på betydelsen för allmän industripolitik och forskning&utveckling (FoU). Och jag tror att detta är viktigt i ett sådant här stort projekt.

Är järnvägarna överbelastade så är frågan vilket som är det snabbaste alternativet för att minska trycket - att försöka lägga nya spår, eller att åtminstone temporärt skicka en del gods och personer med trådbuss.

Anonym sa...

Elvägar i sig är kanske ingen dum idé, även om det är långt ifrån färdigtänkt och en implementering skulle ta mycket längre tid än vad förstudien låter påskina. Det ska till en ny flotta av lastbilar med helt nya drivsystem bl a.

Projektet elvägar använder dock som ett argument att de kan ersätta järnvägskapacitet genom att just flytta över godstransporter från järnväg till väg, och därmed frigöra spårkapacitet. Då flyttar man problemet och skapar dessutom de problem som artikeln skriver om, samtidigt som man blundar för behoven av spårkapacitet. Om elvägar endast framfördes som ett sätt att förbättra lastbilstrafikens miljöprestanda så är det bra, om det framförs som en ersättning för att investera i vårt överfulla, eftersatta järnvägsnät så är det mindre bra.

Björn Nilsson sa...

Man kanske kan minska på belastningen på stambanorna och underlätta reparation, underhåll och nybyggnad genom att under en begränsad tid flytta på en del godstransporter? Det är ju inga evighetslösningar vi diskuterar (antar jag). Blir det mer kapacitet på rälsburna trafiken är det bara att flytta tillbaka mer leveranser dit.

Anonym sa...

Alla debattörerna har missat det viktigaste.
Den maximala stigningen (lutningen) vid järnvägarnas stambanor är bara 10 promille.
På vägarna förekommer lutningar upp till 100 promille.
Detta gör att man med en mycket liten motoreffekt kan transportera enorma mängder gods.

Anonym sa...

Tll Jan Wilund: En del debattörer som är positiva till elektrifierade lastbilar har använt som argument att det finns överkapacitet på vägnätet, men kapacitetsbrist på järnvägen. På sikt är detta fel, båda behövs. Vore det så, så skulle man ha överinvesterat i vägnätet.

Betr debattören "Anonym": Vi har ine missat frågan om energiförbrukningen: Vi säger tvärtom att ellastbil drar två till tre gånger mera energi än motsvarande eltåg.

Evert Anderson, ursprunglig debattör