onsdag 27 mars 2013

Lättläst, eller hur?En del kanske tycker att den här texten är så gott som oläsbar. Men med lite övning och eftertanke går det bra. Det är bara ett ord jag är osäker på. Det beror inte på att det är oläsbart, men på att jag inte vet vad det betyder.

PUBLICATION
om
Förbud,

Thet ingen må röka Tobak på, eller under Nya Kungs-Holms Bron / samt Norre Slacktare- och Fiskare-Bron thersammastädes / ei eller på Skieps-Bron och the Trappor / som therifrån upgå til Söder-Malm och St. Catharinae Sidan / Slacktare Husen / Fiskiare-Gångorne /samt Stadsens Wågar /och Mätare-Hus therunder jämwäl inbegrepne. 
Stockholms Råd-Hus / then 12 Sept. 1740

Det är de där fiskar'gångorne' som jag undrar över. En expert på Stockholms äldre historia vet naturligtvis direkt vad det handlar om (eller om jag läst fel)!

Jag tog bilden i måndags. Det som syns i bakgrunden är ett skrivbordsunderlägg på Stockholms stadsarkiv, med beskrivning av hur man gör när man knyter snöret runt en kartong med arkivhandlingar.

5 kommentarer:

Pierre Gilly sa...

Lagen befriar, friheten förtrycker...redan 1740...

Björn Nilsson sa...

Ja, det var ju faktiskt under Frihetstiden som den här förordningen kom till. Vänder man på sidan ser man att det är eldfaran det handlade om. Rökarna var tydligen slarviga redan då! (Hur 'fri' nu Frihetstiden var för gemene man är väl en annan historia.)

Lasse U sa...

– FISKAR-GÅNG. pl. -ar. (förr, i sht i Sthm) saluplats för fisk; jfr -TORG. Stockholms södre Fiskaregångar. LINNÉ Gothl. 198 (1745). DALIN (1851). TT 1900, Allm. s. 299.

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/69/64.html#FISKAR-GÅNG

Lasse U sa...

Strindbergs Röda rummet: "Långt nere under honom bullrade den nyvakna staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute på strömmen ..."

”Man hyrde derför den vid stranden framför nationalmuseum belägna f. d. “fiskargången", bedröflig i 
åminnelse, i hvilken man packade in 23,000 volymer och fick sedermera tillstånd att uppställa omkring 4,000 band i en lägenhet uti nationalmusei-byggnaden.”
http://runeberg.org/svea/1872/0186.html

Björn Nilsson sa...

Tack för det Lasse, du är bättre på nätsökandet än jag! Nu är vi bättre orienterade i tid och rum.