söndag 3 mars 2013

Lägre arbetslöshet utan euro?

Total unemployment

Jag fiskade upp det här diagrammet med förskräckande siffror från Real-Word Economics Review Blog. Om vi tar översta blåa linjen så säger den att år 2001 hade eurozonen nära 12 miljoner arbetslösa, och nu är de uppe i omkring 19 miljoner. Den gröna linjen är USA, där verkar arbetslösheten ha minskat, vilket delvis beror av att en massa folk inte finner det lönt att söka arbete längre. Officiellt är 12 miljoner arbetslösa, i verkligheten torde antalet vara större.

Den intressantaste linjen kanske är den nedersta röda, den som visar arbetslösheten i EU-länder som inte har antagit euron. I dagsläget ligger man på ungefär 7 miljoner, och det har man gjort i tre år. Jämför med den våldsamma ökningen under samma tid i eurozonen. Notera att bland dessa länder på röda linjen finns Storbritannien som har sitt eget pund och som samtidigt för en åtstramningspolitik som kanske inte är så lyckad. Men den snabbaste slutsatsen man kan dra av det här diagrammet är att kombinationen hårda åtstramningar och euro inte verkar vara så hälsosam. Grekerna lider, det har varit jätteprotester i Portugal igen, det senaste italienska valet var i mycket en protest mot åtstramningar som drabbar vanligt folk (men knappast eliten). Vill man få bort arbetslösheten gäller det nog att både bli av med euro och eliter.

Inga kommentarer: