onsdag 26 juni 2013

... inte en enda kristen kommer att finnas kvar i öst.

1016104_546598515404457_695814123_n


Det här leendet finns inte längre. Mannen är/var katolsk präst/eremit i Syrien. Den 23 juni dödades han av så kallade rebeller i ett kloster. Bilden kommer från bloggen Friends of Syria, som inte skall förväxlas med den falska gruppen med samma namn som driver angreppskrig mot Syrien. Svenska Kyrkans tidning har också en kort rapport. Det är ingen enstaka händelse. Kristna flyr, massakrer har skett i kristna byar, biskopar har rövats bort. - Det bör tilläggas att den sortens våldsdåd riktas även mot "fel" sorts muslimer i Syrien.

Rebeller? - Ja, den sorts människor som USA och dess kompisar skickar vapen till för att de påstås bekämpa en hemsk diktator.

Är inte detta märkligt? USA, som skall vara så religiöst så det inte är klokt, arbetar aktivt för att den kristna kyrkans kärnområden i västra Asien skall tömmas på kristna! För att uppnå det samarbetar man och stödjer på alla sätt de mest extrema och våldsamma islamistiska härskarna och grupperna, samt naturligtvis de extrema sionisterna. Att det skulle vara en oavsedd bieffekt är föga troligt. De ansvariga vet vad de håller på med - och struntar i konsekvenserna!

Just i Syrien finns några av de äldsta kristna kyrkorna - men snart får vi säga "fanns" om inte islamisterna stoppas. Förhoppningsvis är det detta den syriska regeringen nu lyckas med. Överhuvudet för franciskanerorden i "Det heliga landet" säger:

The world must know that the support of gunmen by the west is helping extremists in killing Syrians ... with such stances, not a single Christian will remain in the East.
Är detta intressant bara för kristna i den regionen? Eller bara för folk där som inte råkar tillhöra extremistriktningarna? Eller finns det ett större hot som inte bara berör några araber som man kan strunta i?

Här är en bloggkommentar från tidigare brittiske ambassadören i Syrien, han tycker inte att beväpning av "rebeller" är en bra idé. Dessutom har han en intressant notering om president Assad, som betecknas som "galjonsfigur" i stället för "diktator".

7 kommentarer:

martin sa...

Kanske är det JUST för att USA är hemsökt av religion som de gör på detta viset, därför denna allians är logisk. Religiösa kämpar för sin relevans, så även i USA.

För en kristen är inte huvudfiende islamister, judar, buddister osv. Huvudfienden är ett sekulärt samhälle, ateismen är huvudfiende. Hellre att folk tror på "nånting" än att de förkastar religion. Vilka allianser är ok, i kampen emot ateismen. Det är dessa allianser i kampen för den egna relevansen, som kommer bli religionens slut.

Det är Kristendomens allians med rövargäng som slaktar kristna, som kommer ge en obehaglig ränta. Samma gäller de muslimska samlingar som nu allierat sig med världens största musimslaktare på jorden, de kommer att efter en seger för alliansen snart få betala en besk ränta för sin makthunger.

Man undrar också om Kinas kommunistparti har fått sin taktik stulen. De har börjat använda religion som medel för att bibehålla social harmoni under omvälvande perioder.

Björn Nilsson sa...

Man kanske får sluta uppfatta USA:s ledare som logiskt tänkande personer. Men varför ställer knäppgökarna i London och Paris upp på det här? Blir det rekyleffekter av jihadturisternas aktiviteter så blir det förmodligen Europa som drabbas i första hand, inte Nordamerika.

Jan Wiklund sa...

Ännu egendomligare är det i så fall att det var Frankrike och UK som var mest våldskåta både i Libyen och Syrien. Det verkar som om de drev på, och USA lät sig dras med.

Jag har försökt förklara (för mig själv) USAs bisarra politik i MÖ med att de vill ha en bomb utanför EUs dörr att smälla av den dag EU blir ett hot. Men så tycks man inte kunna resonera längre. Någon som har en bra förklaring?

Björn Nilsson sa...

England och Frankrike borde ha varit borta som aggressiva makter i Medelhavsområdet efter Suezkriget 1956. Tror de att ett försvagat USA skall ge hemmapolitikerna krigsherre-status och därmed röster från patriotiska väljare?

martin sa...

Björn,
religionen är en underordnad, även i USA så är ateismen dominerande.

De som är i toppen nu i USA är de som Slavoj Zizek beskriver som Liberal Communists i sin bok "Violence".

Det är Gates, Soros osv. De anser att allt som krävs är att alla går med på Världsbanken och IMFs samhälle, öppna gränser, parlamentarisk demokrati i västerländsk stil, sen ordnar de resten åt oss. Förmodligen är dessa Liberal Communists i kontakt med kinas kommunistparti, självklart är det de, deras fabriker i Kina kom inte till med annat än kontakt på högsta nivå. Kina har en plan, det skall man veta, de höga partifunktionärerna förförs inte av konsumtionssamhällets krimskrams och tanken på rikedom. Som höjdare har du fostrats i partiet, du har en makt som ingen i världen kan mäta sig med, USAs presidentmakt är tillfällig, en höjdare i kina sitter tryggare. De förförs inte av kapitalismen, de har en plan.

Jan Wiklund sa...

Martin: Man läser ofta in mer än vad som finns. Konspirationer finns inte. Det går inte att hålla något hemligt om det är fler än tre inblandade.

Vad som finns är att var och en följer sitt intresse, så blir verkligheten en resultant av detta. Ibland kan man samverka om något, men bara om det är till ömsesidig fördel och båda vet om det.

Och om ingen känner till samverkan tenderar den att bli meningslös eftersom det då blir för lätt att bryta den.

Detta gäller även i Kina.

martin sa...

Jan,
det är ingen hemlig konspiration, de har 10 budord för CSR, Corporate Social Responsibility.

De suger ut hänsynslöst och skänker bort sina pengar, de ser sin versamhet som klasskamp.

Hemliga konspirationer finns inte. Men lösa öppna tendenser finns. Som skapar en riktning. I en värld där de flesta följer sin egen vilja, blir det brownsk rörelse, den som då säger: Vi gör såhär.
Inför en riktning, då får det samma effekt som en konspiration.

En affär med Kina är inte bara pengar, det är en relation med Kinas kommunistiska parti. De har en plan, en femårsplan om inte annat, det medför en riktning. Öppnar alla sina gränser för affärer med Kina, bara jobbar för sig själv, bara utgör brownsk rörelse, då kommer det vara planen som ger utvecklingens riktning i totaliteten. (Riktning är inte samma som att det blir som den som hade planen tänkt sig, men det är effekterna av de aktiviteter som finns i planen.)

Om Soros eller Bill Gates inte gillar något exempelvis nån som inte är CSR, flyttar de sitt kapital därifrån. De är i sig själva stora som konspirationer. De skapar en riktning och flyttar mer än sina egna pengar.

Styrkan i planer, eller principer är att de får samma effekt som en konspiration. Planen, principen eller konspirationen når aldrig sina mål, men de skapar ett samordnat beteende i en brownsk rörelse vilket därmed ger helheten en rörelse. Iaf om det inte finns motplaner, motprinciper eller motkonspirationer. För mot, plan, principer och konspirationer räcker inte avsaknaden av principer, plan eller konspirationer.

Lean Six-Sigma är som en världskonspiration. Men är ingen konspiration, utan en princip.

Det finns ett språk för att tala om sånt här, men det är bara utvecklat för specialiserade riktningar inom organisk kemi. På vanlig svenska blir det svårförklarat, Man uppfattas som konspirationsteoretiker osv.

Men det är jag inte. Ingen har någonsin lyckats genomföra en stor plan i samhället enligt planen, men de har skapat aktiviteterna i planen och det har fått effekter. Jag har själv bildat konspirationer och en konspiration på 5 personer höll i exakt 1 år innan det gick åt helvete. Det går inte hålla konspirationer samman. Men en plan har en styrka i sig själv, anledningen till att Rajraj sitter där han sitter i M, det är att han hade en plan, när ingen annan hade nån. Det är styrkan i en plan.