tisdag 11 juni 2013

Lejonets kula - del två

Fortsättning på näst föregående inlägg. Vet ännu inte om detta kommer att bli en serie inlägg grundade på Arnold Ljungdals Marxismens världsbild eller om detta är andra och sista avsnittet.

Arnold själv, skulle nog säga att han ser mer ut som fjärrskådande romantisk poet än knivskarp marxistisk analytiker
I förordet till 1967 års upplaga av Marxismens världsbild skriver Ljungdal sålunda, angående att han redan när boken först kom ut 1947 ville inskärpa ...

... det krav på större öppenhet i debatten som följer ur avståndstagandet från en ensidigt mekanisk och deterministisk tolkning av marxismen. Tyvärr betyder det ju i föreliggande fall också detsamma som en mindre tvärsäker tilltro till framtiden. Jag betraktar nu som då socialismen som "historiskt nödvändig" i den meningen att den representerar mänsklighetens enda faktiska chans att överleva. Men jag är fortfarande inte obetingat säker på att mänskligheten kommer att få den chansen i en situation som bär vittne om en alltmer reaktionär och aggressiv desperationspolitik från de dödsdömda samhällsmakternas sida.
"Ensidigt och deterministiskt" - det är ju religion, inte vetenskap. Man kan, om man är lagd åt det hållet, hävda att "Gud har lovat ... och då blir det så". Men i den verkliga världen är det annorlunda, det är ganska lite som vi kan lova helt säkert. Ja, Jorden kommer att snurra ett varv till de närmsta tjugofyra timmarna, det kan vi vara rätt säkra på, men inte ens väderprognoserna är riktigt pålitliga numera.

Vad vi vet är att det finns ett antal möjliga framtider, beroende av hur läget nu är och vilka tillgångar som finns på den här planeten. En del utsikter är positiva, en del definitivt inte bra för mänskligheten. Och då måste man vara öppen för att diskutera alternativen på ett faktabaserat sätt.

Vad står i vägen för detta tankesätt som ju verkar självklart? - Samhällen med klasser, hierarkier, gruppintressen. En del av dem, "de dödsdömda samhällsmakterna" kommer att slänga allt förnuft överbord i en sista desperat kamp för sina egna intressen. Risken är att de tar resten av mänskligheten med sig i fallet.

---

Man kan ju påminna sig att den gode Einstein hade vissa tankar även om samhällsvetenskap och eventuella lagar däri. (Jag refererade en del av hans synpunkter här.) Till skillnad mot i naturvetenskapen rör det sig om lagar som utvecklar sig vartefter, som inte kan vara kända innan förutsättningarna för dem har skapats genom samhällets utveckling. (Så tolkar jag det i alla fall, och det är väl frågan om man kan tala om "lagar" i det sammanhanget.) Och eftersom lagarna inte är kända måste det vara svårt att göra förutsägelser. I alla fall inte på samma sätt som man kan göra förutsägelser om en elektron som rör sig med ljusets hastighet i vakum, för att klippa till med ett häftigt exempel.

Inga kommentarer: