tisdag 4 juni 2013

Två typer av optimism

Den här grafiken kommer från en opinionsundersökning som gjorts i ett antal länder och kan laddas ned från Kairos Future. Det står lite om den i DN också, under den för extremliberaler skrämmande rubriken Unga efterlyser mindre individfokus. Dessutom presenteras den säkerligen lika oroande slutsatsen att ungdomar efterlyser "... en kombination av traditionella vänstervärderingar när det gäller samhällslivet och konservativa värderingar i privatlivet ..."

Jag kanske återkommer till undersökningen för den verkar innehålla en del intressanta saker att fundera över. Nu är Turkiet med bland länder där man ställt frågor till ungdomar och jag tyckte diagrammet ovan är intressant med tanke på vad som händer där just nu. Ett gemensamt drag i alla länder tycks vara att även om samhällets utsikter bedöms som dåliga bedöms de egna utsikterna vara hyggliga. Men vad det gäller förhoppningar såväl för samhälle som för egen del verkar ungturkarna rätt dystra. Det är intressant med tanke på att landet upplevt en ekonomisk boom under senare år, men det kan finnas andra aspekter också. Har man frågat moderna uppkopplade ungdomar kanske det inte är just Erdogans allt mer islamistiska "konservativa värderingar i privatlivet" som uppskattas, utan kanske snarare ses som ett hinder för ett eftersträvansvärt privatliv?

Och så är det noterbart att skillnaden mellan utsikter för individ och samhälle är så liten just i Kina, och att de uppkopplade unga kineserna är så positiva. De kanske är realistiska i sin bedömning helt enkelt?

3 kommentarer:

martin sa...

Försökte få nån klarhet i "Kairos future", det låter inte precis som en aldaglig marknadsundersökningsfirma.

Jag har svårt att tro på att förtroendet för polisen är såpass högt som det är. Men jag vet ju inte om hur de andra myndigheterna är i de där länderna, de kan mycket väl vara sämre än ett batongslag i ländryggen.

Björn Nilsson sa...

Man kan ju tänka sig att somliga tänker att "om jag skriver att polisen är OK kanske det inte gör så mycket om jag dissar dom andra korrupta dj-a som nog inte spionerar på mig".

martin sa...

Vilken myndighet är det man misstänker för att kunna lyssna på samtalet, tillskansa sig materialet? :) Skalan visar nog vilken myndighet som har minst makt över ens materiella villkor.