lördag 15 juni 2013

Putin smäller Obama på fingrarna (kanske)

Här är ett citat från den lille mannen som är president i ett stort land, herr V. Putin, Moskva:

[Snowden] told us nothing we didn’t know before. I think everybody has long been aware that signals intelligence is about surveillance of individuals and organizations. It is becoming a global phenomenon in the context of combating international terrorism, and such methods are generally practicable. The question is how well those security agencies are controlled by the public. I can tell you that, at least in Russia, you cannot just go and tap into someone’s phone conversation without a warrant issued by court. That’s more or less the way a civilized society should go about fighting terrorism with modern-day technology. As long as it is exercised within the boundaries of the law that regulates intelligence activities, it’s alright. But if it’s unlawful, then it’s bad. .

Citatet plockade jag ur en kritisk kommentar till den här bloggen. Bloggaren och andra upphetsade människor tycker sig se allt större likhet mellan det USAmerikanska, ryska och kinesiska övervakningssamhällena. Och det är en intressant fråga att diskutera: är det någon sorts konvergens på gång? Är alla lika glada övervakare, lika goda kålsupare?

Till dessa frågor säger Putin "njet", eller om det är något annat han säger. Han medger den storskaliga övervakningen, men sedan kommer saker som "kontrollerad av allmänheten", att det måste vara lagligt och att det måste till klartecken från domstolar för telefonavlyssning. Därmed glider vi in i en gråzon där moraliskt olämpliga förfaranden ändå kan försvaras i och med att de är lagliga. Hur stor är den lagliga övervakningen är i Ryssland? Det är klart att det finns ett problem med inhemsk terrorism (en del av de figurerna avlivas förhoppningsvis av syriska regeringstrupper nu) men kan man tänka sig att den elektroniska kontrollen riktas mot mycket större grupper?

Nåja, här har Putin återigen kunnat smälla fumliga västmaktspolitiker på fingrarna genom att åberopa principer, och det är lite roligt i alla fall.

Inga kommentarer: