torsdag 20 juni 2013

Rebelliska rövargäng

Egentligen är det inget nytt i den här Reuters-artikeln, men det är ju intressant att notera hur tydligt det kriminella inslaget bland vissa grupper bland "rebellerna" kommer fram.

Det fanns en tid när skiljelinjen mellan ädla upprorsmän och (mer eller mindre ädla) rövare var flytande. Tänk på Robin Hood och hans glada gossar, eller de kinesiska rövarromaner som inspirerade den unge Mao Zedong. Den tiden är förbi. De kriminella gick med i upproret i Syrien för att kunna fortsätta att idka kriminalitet, vilket befolkningen i de berörda områdena inte undgår att lägga märke till. Exempelvis har det varit svåra plundringar i Aleppos industriområden.

Därmed ökar chanserna för de stenhårda islamisterna att gå in med sin version av rättvisa som visserligen gör slut på FSA-gruppernas plundringar men i stället betyder religiös terror. Man kan också förstå av artikeln att det är en orealistisk dröm att leverera vapen till "pålitliga" rebeller (vad det nu kan betyda). Det finns ingen garanti för att inte vapnen säljs till eller beslagtas av helt andra grupper, och då i första hand de disciplinerade islamisterna.

1 kommentar:

skvitt sa...

Mycket sant! Bra att några inte följer nyhetsflödets lögnaktiga rapportering utan eftersträvar sanningen istället.

/Skvitt