onsdag 26 juni 2013

Orsakade ett jättestort vulkanutbrott fimbulvintern?

Sjön Ilopango i El Salvador. Nu ser det snyggt ut, men en gång var här ett monstruöst stort vulkanutbrott!


I april hade Svenskan en understreckare som i rubriken hävdade att Katastrofen år 536 visar sig i myterna. Nämnda "katastrof" var ett enormt vulkanutbrott som gjorde att solen var skymd under ett par år. Den dåligt lysande solen beskrivs i en del bevarade skriftliga källor från den tiden. Men även i det arkeologiska materialet, i grönländska iskärnor och sibiriska träds årsringar, finns ledtrådar som gör att utbrottet kan knytas till den gamla nordiska myten om Fimbulvintern - vintern som varade tre år utan somrar emellan. När solljuset hade svårt att ta sig igenom atmosfären måste det ha haft oerhörda verkningar för människor som var beroende av att varje år gav en hygglig skörd och att boskapen höll sig vid liv:

En mängd traditioner bryts i mitten av 500-talet, det har varit känt bland skandinaviska arkeologer sedan länge. Gravskicket förändras. Boplatser överges. ...

Man har länge vetat att en stor del av jordbruksmarken i norra och centrala Europa återgick till skog vid den här tiden, skriver [arkeologerna] Gräslund och Neil Price ... Det tog fyra till sju generationer innan odlingslandskapet återfick sin tidigare utsträckning. De uppskattar att hälften av befolkningen i Skandinavien svalt ihjäl inom loppet av tio år. I många fall hade de platser som övergavs varit bebodda i tusen år. ”Detta utgör den största förändringen av bebyggelsemönstren i Sverige de senaste 6 000 åren”, skriver de.

Enligt Gräslund var perioden före klimatkatastrofen en välmående tid. Jordbruksmarken nådde sin kanske största utbredning före 1700-talet. Arkeologerna har hittat gott om guld och andra prestigeföremål i marken, vilket tyder på att Norden inte var någon isolerad avkrok: ett nätverk av handelsvägar sträckte sig långt ner på kontinenten.

Allt detta avbryts tvärt i mitten av 500-talet. Fornfynden sinar över hela Skandinavien. Solskivorna – som antas vara ett uttryck för solkult – försvinner från de gotländska bildstenarna. Gräslund och Price spekulerar i att de religiösa föreställningarna förändrades: ”solen föll i onåd”. I stället fylls bildstenarna av figurer som har tolkats som asagudar och krigare. Efter klimatkatastrofen uppvisar samhällena en mycket tydligare social skiktning, med makten koncentrerad till en jordägande elit.
Jag kommer att tänka på en annan historia som är nästan i myternas värld, nämligen den om trälen Tunnes uppror. Om det verkligen har inträffat så kan det ha varit på 500-talet, någonstans i nuvarande Sverige. Trälarnas uppror var länge framgångsrikt, kungen fick fly och måste hämta stöd från Danmark för att kunna komma tillbaka. Snorre Sturlasson berättar om upproret i sina "Norska kungasagor". - Om samhället i övrigt var i gungning på grund av en klimatkatastrof kan man ju tänka sig att detta medförde oroligheter. Men hos Snorre sägs det inget om dåliga skördar och dåligt väder, så det här är bara en lös förmodan.

Forskare tror att vulkanen som spydde ut så mycket skräp i atmosfären att det inte blev sommar på några år är den som heter Ilopango och ligger i El Salvador i Centralamerika. Det var med andra ord en "monstervulkan", och den som vågar sig på en norsk text kan läsa om monstervulkaner här. Nästa kandidat till ett utbrott i den klassen torde vara magmadomen i Yellowstone, USA.

Jag undrar bara om inte en så enorm vulkanisk explosion borde ha slagit ut civilisationerna på högre nivå i Centralamerika? Den klassiska mayanska kulturen borde ju ha drabbats hårt men jag har inte sett några sådana påståenden angående 500-talet. När det talas om kris i de gamla mayasamhällena är det snarare långvarig torka man brukar peka på. Så det kan finnas fel eller kraftiga nyanser i den här vulkanteorin.

2 kommentarer:

Hannu Komulainen sa...

Det var intressant att Snorre skriver om ett träluppror. Historieböckerna brukar ju tala tyst om revolutioner annars. Den franska och ryska går förstås inte att tiga ihjäl.

Men det finns texter bevarade från det gamla Egypten som visar att under nedgångsperioderna mellan rikena, de s.k. intermedierna,så "vändes världen upp och ner". De "förnäma" människorna dinglade från murarna med huvudet neråt, medan slöddret invaderade palatsen...

Björn Nilsson sa...

Jag tror att den första dokumenterade strejken inträffade bland egyptiska arbetare under faraonisk tid.

Det finns ju teorier om att det jättelika vulkanutbrott som sprängde bort stora dela av Santorini/Thera orsakade att den minoiska kulturen på Kreta föll och att det var missväxt och dynastiskifte ända bort i Kina. Men de senaste åren tror jag man har visat att det inte går att koppla händelserna på Kreta direkt till explosionen på Thera. När så många faktorer spelar in är det svårt att helt säkert säga att B orsakades av A och inte av en massa andra saker.