tisdag 27 november 2012

Ännu en syrien-skrift

Det kommer mer i skriftlig form om Syrien (se föregående inlägg). Fick just följande information:

Syriensolidaritet säljer från och med idag en broschyr "Vad händer i Syrien", som täcker litet fler områden. 55 sidor, 20 kr. Kan beställas från solidaritetsyrien@gmail.com. Den behandlar i denna första version historia, USA:s agenda, FN-stadgan, FN:s insatser, massakrer, den utländska inblandningen, massmediarapporteringe, de internationella organisationernas agerande, oppositionens olika delar, ställningstaganden av den svenska regeringen och de politiska partierna.

Så här ser den ut:


Inga kommentarer: