torsdag 1 november 2012

Hittills äldsta staden i Europa

Ja, att definitivt utropa den bosättning som enligt en notis i Dagens Nyheter (en kortversion av en längre artikel från BBC) skulle vara Europas äldsta stad är väl att ta i. Rätt vad det är kanske man hittar en  samling stadsliknande husgrunder som är ännu äldre. Men det gör inte saken mindre spännande i alla fall. Vad man hittat är något som med den tidens mått - ungefär 4700 till 4200 år före vår tidräkning - var en stadsliknande bosättning på Balkanhalvön. Den ligger en bit öster om Varna i Bulgarien, med tvåvåningshus och en försvarsmur. Provadia heter närmsta tätort numera, själva fyndorten Solnitsata. Man kan hitta engelska Wiki-artiklar om båda.
Det där med försvarsmur är intressant. Tidsmässigt tillhör Solnitsata slutskedet av den så kallade Vinčakulturen, en jordbrukarkultur som fanns på Balkan i övergången mellan stenålder och tidig metallålder. Man byggde stora byar, ägnade sig åt jordbruk och handel, och bröt koppar och tillverkade verktyg. Men byarna var oförsvarade och kulturen har ansetts vara fredlig. Men i den där lilla staden tycks man ha levt gott och och tjänat bra på saltframställning, samtidigt som tiderna blev oroligare. En del arkeologer tror att det beror på invasioner av aggressivare människor från slätterna norr om Svarta havet. Det kan förklara muren. Och då kan man undra om det var avkomlingar från de tidigare jordbrukarna som byggde staden. Dessa var inte enkla lantisar, det är möjligt att det fanns tidiga ansatser till skriftspråk redan i Vinčakulturen. I så fall skulle det vara mellan ett och två tusen år tidigare än egypternas och sumerernas skrift utvecklades.

I Wikipedia finns det två olika kartor som antas visa Vinčakulturens utbredning. Den översta kommer från engelska Wiki, och då ligger Provadia utanför dess utbredningsområde. I de andra språken jag tittade på omfattas dock även Bulgariens kust, och då hamnar Solnitsata innanför. Men jag tror inte man får ta för exakt på de här gränserna för hur olika kulturgrupper bredde ut sig.


Det här kan vara skrift som är bortåt 7000 år gammal - eller bara klotter på en lerplatta. Kan det ha varit en pryl som fungerat ungefär på samma sätt som en trolltrumma, med olika symboler i de olika väderstrecken?

Vinčakulturen är också känd för många fina skulpturer, ofta med ett humoristiskt utseende

Det här är spännande. Den bild vi har av människans övergång från jägare och samlare i smågrupper till jordbrukare och stadsbor med alltmer utvecklad teknik förändras oavbrutet. Bilden ser inte ut som gjorde för femtio eller hundra år sedan. Vi ser ju det även i Sverige där norra Norrlands historia har fått skrivas om under de senaste åren. Frågan är vad som händer härnäst.

Inga kommentarer: