tisdag 2 september 2008

Bra sak att säga till chefen kanske?

Vi antar att du fått i uppdrag av chefen att göra något, och så dyker den gynnaren upp för att göra en "avstämning". Om du då känner dig tillfreds med din insats kan du exempelvis utropa följande:

undo-mân iya-llê-nîn tivê-na sû-a-lla-mân sên-iffu-s kâd-ôs-â-sse-na ûr-i-â-sse-na andi-lla-an êman-âmha tan-ôs-av.

Om den okunnige rackaren bara står och glor kan du påpeka att detta är hurritiska, ett numera visserligen stendött språk som dock bildade människor naturligtvis behärskar, och att meningen för den fåkunnige uttydes som följande:

"Men nu: alla de saker som min broder har sagt och önskat har jag gjort tiofallt."


Denna nyttiga kunskap har jag hämtat upp från den alltid lika informativa bloggen Ur språkens tunnlar där språkgiganten Ola Wikander skriver om mer eller mindre döda språk. Man får hoppas att chefen efter denna salva antingen gömmer sig länge på sitt rum eller tar upp en positiv diskussion om befordran och rejäla lönepåslag!

Inga kommentarer: