måndag 8 september 2008

Stormakterna spänner musklerna - flottorna seglar ut


Robotkryssaren Peter den store

När stormakter skickar flottstyrkor till andra sidan Jorden och visar upp dem i närheten av andra stormakters kuster bör man bli oroad. Det finns alltid risken att någon fartygschef gör någon dundertabbe och sätter igång en kedja av händelser som slutar i något riktigt farligt. Haven är ju stora och det finns gott om plats för många båtar, men det finns ju ingen garanti för att inte några stridstuppar från olika länder nödvändigtvis skall trängas på samma ställe och brakar ihop. I bästa fall skrapar man lite färg från varandras fartygssidor eller orsakar någon buckla i plåten, men tappar någon huvudet kanske den skarpa ammunitionen kommer fram.

Jag har tidigare nämnt en viss diskret kinesisk närvaro i sydamerikanska vatten, och kanske också på Cuba, och nu kommer besked om att Ryssland och Venezuela skall köra en gemensam flottmanöver mot slutet av detta år. Några ytfartyg, bland dem robotkryssaren Peter den store, kommer att besöka Venezuela. Dessutom kommer ryska flygplan för ubåtsjakt att deltaga. Det här ger både Ryssland och Venezuela chans att räcka lång näsa åt USA.

För ryssarnas del är det ett sätt att visa att de kan behandla Karibiska sjön på samma sätt som USA behandlar Svarta havet: ett hav långt bort där man inte har någon anledning att skicka fartyg annat än för att hota någon som finns där. Enligt ryssarna hade beslutet om den här samövningen med Venezuela tagits innan kriget i Georgien bröt ut, men utvecklingen av det kriget har sannerligen inte avskräckt ryssarna från att skicka ut sin flotta i de varma haven. Skickar amrisarna krigsfartyg till Georgien kan ryssarna skicka motsvarande till Karibien!

Jag undrar om ryska marinofficerare sitter och läser sovjetamiralen Gorsjkovs bok Statens sjömakt ännu? Jag läste den för många år sedan och minns knappast något av innehållet (den var nog ganska tråkig), men den stammade från den tid när Sovjets flotta övergick från kustförsvar till att operera runt hela Jorden. Baktanken var att ryssarna var trötta på att ha krig utkämpade på sitt eget territorium och gärna flyttade ut sin försvarslinje till utlandet och haven. Man hade lärt sig en del av tyskarnas försök till ubåtskrig under båda världskrigen och under Bresjnevs tid byggdes en ny offensiv flotta upp som fanns på alla hav.

Sedan föll Sovjet ihop och mycket av flottan med den, men nu är man tydligen tillbaka på banan igen. Något nytt "kallt krig" handlar det inte om, däremot gammal stormaktspolitik där makterna spänner musklerna inom synhåll för varandra och hoppas att det imponerar!

Inga kommentarer: